Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldrar – de bästa brottsförebyggarna

/
  • ”Visst vill vi att våra barn vill följa de normer och värderingar som finns i familjen, skolan och i samhället i övrigt av egen inre motivation, i hjärtat och av eget ansvar, och inte på grund av att vi som auktoriteter säger det eller att de ska få belöningar”, säger Mona Hedström.Det är det viktigaste budskapet hon vill förmedla. foto: henrik flygare

Det vanligaste är att det sätts in riktade insatser när det väl gått snett för ett barn eller i relationen mellan föräldrar och barn. Men Mona Hedström hävdar att det finns mycket att göra i förebyggande syfte, och i ett tidigt skede. Sedan tre år tillbaka håller hon i föräldrautbildningar som har utgångspunkt i ömsesidig respekt mellan barn och förälder.

Annons

Efter mödravårdscentralen tar barnavårdscentralens föräldragrupper vid. Mona Hedströms utbildning är en förlängning av det sistnämnda.

– Under barnets första åtta månader tar barnet stor plats men sedan blir det mer en fråga om att leva med sina barn i ömsesidig respekt, säger Mona Hedström.

Hon ser föräldraskap som ett viktigt uppdrag och att det borde vara naturligt att utbilda sig inom det som mycket annat. Hon ser också föräldraskapet som ett ledarskap.

– Det är viktigt att sätta gränser inte som en auktoritet utan från hjärtat, en förälder ska coacha barnen och samtidigt skapa ett varmt familjeklimat.

Det finns flera motpoler som Mona använder sig av under de sju utbildningstillfällen som föräldrarna erbjuds. Motsatsen till att coacha är vara fördömande. Andra motpoler som diskuteras i föräldragrupperna är straff kontra konsekvens och belöning kontra muta.

– Gränser är livets spelregler, säger Mona Hedström.

Hon är starkt kritisk till handlingar som till exempel att barn får en tia om de städar sitt rum eller att barnet får en stjärna när det gjort rätt. En muta är negativt medan belöning är positivt.

– Visst är belöning underbart men blir det ett mönster att barnet får något för att de gjort något så blir det fel.

Mona Hedström ger ett exempel: På morgonen om barnet inte vill gå till förskolan. Föräldern är stressad för att komma till jobbet i tid. Det är lätt att det blir tjafsigt och en maktkamp. Föräldern kan lösa det med en muta: om du går så får du godis ikväll, trots att det inte är lördag.

Men det är ingen bra lösning menar hon.

– Var då coachande som förälder. Visa respekt för att barnet inte vill gå för du som förälder vet ju inte vad det beror på. Fråga varför och lyssna. Barnet kanske säger ”jag vill ju hellre vara hemma med dig och mysa” eller ”jag är trött”. Bekräfta att du förstår barnet, säg till exempel, jag vet att du är trött men jag måste vara i tid till jobbet. Barn förstår.

Hur man förebygger mobbing, lär barn att komma över motgångar och hur man som förälder kan stärka sitt barns självkänsla är andra delar som tas upp under de sju tillfällen som föräldraguppen träffas.

Mona Hedström hävdar att föräldrar är de bästa brottsförebyggarna. En medveten förälder som kan hjälpa barnet att stärka sin självkänsla och självförtroende. Genom att fostra barnen kärleksfullt och ge barn ett varmt familjklimat att växa upp i, där föräldrar och barn visar varandra respekt, påverkas brottsstatistiken i Sverige, det är hon övertygad om.

– Det fins ett starkt samband mellan kriminalitet, psykisk ohälsa och ett kallt familjeklimat, säger Mona Hedström.

Föräldrautbildningarna är ett samverkansprojekt mellan primärvården i Åre, Åre kommun, Östersunds kommun, Torvalla Hälsocentral och länsstyrelsen, det finns också andra medfinansiärer och samverkansaktörer. I projektet ingår också en utvärdering som leds av Håkan Stadin, professor vid Örebro universitet.

Underlaget till utvärderingen utgörs av att föräldrarna som deltar i grupperna är med och svarar på olika enkäter.

– Det finns också en referensgrupp av föräldrar som inte går utbildningen. De är fantastiskt hjälpsamma och ställer upp och svara på enkäter ändå, säger Mona Hedström.

– Tanken med utvärderingen är att vi ska se om föräldrautbildningarna är en verksamhet som kan erbjudas fler föräldrar framöver, säger Mona Hedström.

Mer läsning

Annons