Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen gör fyra utredningar  till…

/
  • Konsumenterna satsar 35 miljarder kronor på kultur varje år, framhåller kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. ”Det är deras visioner och deras engagemang som avgör kulturens framtid”, säger hon.Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
  • ”Alla svåra frågor möts av samma svar, det ska vi återkomma till senare, det ska vi utreda, det ska vi ge besked om nästa år”. Socialdemokraternas kulturpolitiske talesman Leif Pagrotsky är inte oväntat starkt kritisk mot regeringens kulturproposition.Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
  • Ingrid Printz, Länskulturen  i Jämtland: – Portföljmodellen kan vara bra om den innebär att vi får mer långsiktiga avtal med regeringen om vilka pengar som finns att tillgå. Då blir det lättare att planera vår verksamhet.– Jämtlands läns landsting skrev till kulturutredningen att vi gärna ville vara med i ett första försök med modellen. Nu blir det Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland som får börja, och det var väl kanske vad man kunde vänta sig med tanke på att de redan är färdiga regioner.– Satsningen på Skapande skola är ett utmärkt initiativ, men man kan ifrågasätta hur vettigt det skulle vara att fördela ut bidragen med samma summa för varje elev  i landet. Glesbygdens särskilda förutsättningar bör beaktas.

Konstnärslönen försvinner, och de tre ”R:en” bantas eller tas bort. Samtidigt får regionerna ökat inflytande vilket kulturministern tycker speglar en ny tid.

Annons

Den kulturproposition som Lena Adelsohn Liljeroth (M) presenterade på måndagen innehåller till stora delar det redan förväntade. Men den rymmer också förslag på fyra nya utredningar som måste göras innan propositionens förslag kan sjösättas. I flera frågor ber man också om att få återkomma.

På flera punkter har regeringen tagit till sig av kritiken mot Kulturutredningens förslag från i våras. I stället för att slå samman de tre bidragsgivarna Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Författarfonden till en ny supermyndighet ska de samarbeta mer. Däremot vill regeringen skapa en helt ny ”analysmyndighet”, som ska utvärdera den statliga kulturpolitiken och kulturen ”ur bred synvinkel” enligt kulturministern.

Regeringen låter ”konstnärlig kvalitet” vara ett kulturpolitiskt mål även fortsättningsvis.

– Vi har lyssnat på remissinstanserna, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Propositionens mest genomgripande förslag är den så kallade portföljmodellen. Län och landsting ges ökat inflytande över hur de statliga pengarna ska fördelas. I dag sköts fördelningen via Kulturrådets expertis. Medan kritikerna befarar regionala ojämlikheter ser regeringen i stället en möjlighet att ”vitalisera kulturpolitiken” genom att staten tar ett lösare grepp om kulturpolitiken. Den nya modellen ska successivt införas i hela landet. Först ut blir Skåne, Västra Götaland, Gotland och Halland som börjar redan 2011. Skåne län ska redan inför nästa år besluta om vilka regionala institutioner som ska få del av det statliga stödet.

– På 1970-talet handlade kulturpolitiken om att bygga upp institutioner över hela landet, i dag finns infrastrukturen, regionerna formulerar sina egna visioner och det tycker vi är bra, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Riksutställningars roll ska ses över. Riksteatern ska i framtiden arbeta mer med stöd och kompetensutveckling och mindre med egna produktioner, en utveckling som redan är påbörjad, anser kulturministern. Från och med 2011 drar regeringen in 10 miljoner kronor av det statliga stödet till teatern.

Samtidigt drar regeringen in allt statligt stöd till Rikskonserter. I stället ska Statens musiksamlingar få ett utökat uppdrag, exakt hur det ska se ut framgår inte. Däremot ska Rikskonserters pengar även i framtiden tillfalla musiken.

– Alla pengar stannar inom musiklivet.

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesman, Leif Pagrotsky (S) är kritisk:

– Vad gäller musiken ger man ett klart besked, man lägger ned Rikskonserter. Men vad kommer i stället? Det är något dimmigt med nypåhittade ord som man senare ska ge besked om vad det är. Så kan man inte hantera en myndighet med människor som arbetar där.

Leif Pagrotsky beskriver kulturpropositionen i dess helhet som en text om ”ofärdiga organisationsformer”:

– Jag upplever stor besvikelse efter de väldigt uppskruvade förväntningar man har skapat, 900 sidors utredningstext, 500 remissvar – att det är så lite. Alla svåra frågor möts av samma svar, det ska vi återkomma till senare, det ska vi utreda, det ska vi ge besked om nästa år. Det innehåller ingenting alls.

Mer läsning

Annons