Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alliansen fortsätter sitt arbete mot brottsligheten

Alliansregeringen har under de senaste åren genomfört stora satsningar på rättsväsendet. Satsningar som har lett till fler uppklarade brott och att fler fått stå till svars för sina handlingar. Vi har skärpt straffen för de allra grövsta brotten som våldtäkt och grov misshandel. Poliserna har samtidigt blivit fler och mer synliga, vilket har lett till att människor känner sig tryggare än tidigare.

Det visar resultat från den nationella trygghetsundersökningen. Trots detta är kriminaliteten fortfarande ett stort samhällsproblem och därför fortsätter vi i alliansen med krafttag för att minska brottsligheten.

Det kommande året ökar vi resurserna till polisen, domstolarna, åklagarmyndigheten och säkerhetspolisen. Domstolarna får bland annat ökade anslag för upprätthållande av god säkerhet i domstolslokalerna.

Säkerhetspolisen får ökade anslag i syfte att förstärka Sveriges förmåga att upptäcka, bedöma och minska hot från terrorism och våldsbejakande extremism.

Kriminalvården har under senare år tillförts exceptionellt stora tillskott. Sedan alliansen tillträdde 2006 har anslagen till Kriminalvården ökat med 30 procent.

Efter det att rättsväsendet de senaste åren har fått större anslagsökningar än tidigare så är det nu viktigt att de resurserna används väl. Medborgarna har nu rätt att kräva att brott utreds och att rättvisa skipas.

För rättsväsendets myndigheter så handlar det om att vässa såväl organisation som arbetsmetoder och rutiner.

Det omfattande utvecklingsarbete som alliansregeringen inledde under förra mandatperioden för att stävja mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter.

Vi anser också att arbetet mot mängdbrott behöver vidareutvecklas. Stöld, skadegörelse och andra vanliga brott drabbar människor i vardagen.

De orsakar otrygghet och stora ekonomiska skador för enskilda. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare.

Vi satsar för att minska ungdomsbrottsligheten. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga. Med tidiga och tydliga åtgärder i dag är det möjligt att motverka problem i morgon. Vi har därför tagit initiativ till en samlad satsning för att förhindra och minska ungdomsbrottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten är också en prioriterad fråga. Den nationella mobilisering som alliansregeringen tog initiativ till har trappats upp och samverkan mellan berörda myndigheter har stärkts. Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter på bred front.

Vårt övergripande mål för rättsområdet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

Krister Hammarbergh (M)

Riksdagsledamot justitieutskottet

Johan Linander (C)

Vice ordförande justitieutskottet

Caroline Szyber, (KD)

Ledamot i justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)

Ledamot justitieutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel