Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Agera mot giftet

Farliga kemikalier hinner knappt förbjudas innan nya, liknande ämnen dyker upp på marknaden. Behovet av forskning är stort, inte minst om den sammanlagda effekten av flera olika ämnen tillsammans. Det är dags för en utökad miljöövervakning och tuffare krav på kemikalieanvändning.

Samtliga Jämtlands riksdagskandidater som har svarat på IVL:s valenkät anser att vi behöver en mer omfattande miljöövervakning av kemikalier. Samtliga anser även att det bör ställas högre krav på industrin och handeln att redovisa produktinnehåll. Och stödet är stort bland riksdagskandidaterna över hela landet. Budskapet är tydligt: nästa miljöminister måste prioritera kemikaliefrågan och se till att politiken går från ord till handling. I en analys av sjöfågelägg som IVL Svenska Miljöinstitutet nyligen genomförde i samarbete med NILU i Norge hittade forskarna 158 olika miljögifter, till exempel flamskyddsmedel. Att vi hittar denna typ av ämnen i fågelägg långt ute till havs visar att miljögifter inte stannar där de är tänkta att vara. De sprids i vår miljö och i våra kroppar. Farliga kemikalier hinner knappt förbjudas innan nya, liknande ämnen dyker upp på marknaden. Behovet av forskning är stort, inte minst rörande användning, källor och förekomst i miljön samt effekter vid låga doser och av blandningar av flera ämnen. IVL:s undersökning inför valet visar att det råder stor enighet bland riksdagskandidaterna från samtliga riksdagspartier om att skärpa miljölagstiftningen för kemikalier. Två av de viktigaste åtgärderna för den nya regeringen och riksdagen är:

Öka forskningsanslagen för att spåra förekomsten av kemikalier, deras effekter och utveckla lösningar på identifierade problem. För att kunna prioritera och föreslå lösningar behöver vi veta var kemikalierna används, hur de sprids och vilka effekter de ger upphov till.

Ställ krav på handeln och industrin för en transparent innehållsdeklaration av produkter. Dagens system för klassificering, märkning och redovisning av produkters kemiska innehåll är inte tillräckligt. Det behövs en ökad öppenhet om innehåll i produkter för att underlätta såväl konsumenters val som riskbedömning och utveckling av åtgärder och styrmedel för att minska negativ påverkan från kemikalier. Våra undersökningar bland riksdagskandidater och allmänhet visar i det närmaste en total enighet om vikten av kraftfulla åtgärder för att minska spridningen av miljögifter. Vi hoppas att kemikalier blir en prioriterad fråga för vår miljöminister efter valet!

John Munthe, forskningschef IVL Svenska Miljöinstitutet

Eva Brorström-Lundén, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel