Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Advokat dömd för bokföringsbrott – för andra gången

För andra gången döms samma länsadvokat för bokföringsbrott. Under rättegången uppgav advokaten att denne inte trodde att försenade årsredovisningar innebar bokföringsbrott.

En advokat i länet har dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter för bokföringsbrott. Advokaten har i sitt företag åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att under två års tid låta bli att upprätta löpande bokföring och årsredovisning för de två räkenskapsåren.

I februari 2007 erkände den aktuelle advokaten bokföringsbrott under mer än fyra års tid, även då blev straffet villkorlig dom och dagsböter.

Advokaten förnekar brott. Advokaten har bestritt påståendet om att löpande bokföring inte skulle ha skett, men har medgett att handlingarna överlämnats till revisorn för sent. Revisorn som polisanmälde advokaten har i förhör sagt att det vid revision 14 månader efter utgången av de aktuella räkenskapsåren kunde konstateras att advokaten inte hållit bokföringen aktuell. Mervärdesskatt hade dock redovisats men betalats med nästan 80 000 kronor för lite.

Någon lön hade överhuvudtaget inte redovisats på de skattedeklarationer som lämnats. I samband med att bokslutet upprättades bokfördes lön till styrelseledamoten det vill säga advokaten med 1,2 miljoner kronor och skatteavdrag med 416 185 kronor gjordes. Åklagaren menar att hela den löpande bokföringen för det aktuella året måste ha varit missvisande då löneposten redovisades i bokföringen först en tid efter att räkenskapsåret löpt ut.

Vid rättegången uppgav den åtalade att avsikten var att förändra företagskonstruktionen och att det därför blev eftersläpning i det ekonomiska. Advokaten har också uppgett att strikt personliga skäl gjorde det nödvändigt att göra strikta prioriteringar och då prioriterades inte bokföringen.

Vid rättegången uppgav advokaten att denne kände till regeln om att årsredovisning ska lämnas in inom sex månader från räkenskapsårets utgång, men att denne inte insåg vikten av detta och eventuella följder av att inte lämna in årsredovisningen i tid. Advokaten trodde heller inte att det kunde innebära bokföringsbrott.

Även om advokaten menar att den löpande bokföringen gjorts och att rörelsens förlopp kunnat följas anser tingsrätten att företagets ekonomiska redovisning haft betydande brister. Tingsrätten bedömer att advokaten uppsåtligen gjort sig skyldig till bokföringsbrott och dömer denne till villkorlig dom och dagsböter.