Annons

Annons

Annons

Liss Jonasson

ledare socialdemokratiskMineraljakten i Jämtlands län

Liss Jonasson
Hur ska ortsborna kunna stoppa en gruva i Oviken?

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Oviksbygden i Bergs kommun har i åratal varit fokus för utländska gruvbolag i deras jakt på metaller att bryta. Här finns stora fyndigheter av det eftertraktade alunskiffret, och det går att utvinna både uran och vanadin.

Bild: Henrik Flygare

Nu vill det australiska bolaget Aura Energy öppna ett dagbrott. I en ny rapport från bolaget framgår att bolaget förbereder sig för att lämna in en ansökan om att öppna en gruva. Än finns vissa osäkerheter, som det alltid gör när det gäller den här typen av jätteinvesteringar, men rapporten bör ses som en tydlig viljeinriktning från bolagets sida.

Annons

Läs mer: Australiskt bolag går mot gruva i Oviken: ”Ser ut som att det är allvar den här gången”

Annons

Eller, som Bergs kommuns sakkunnige i gruvfrågor Anders Olof Öhlén beskriver det till LT: Det ser ut som att det är allvar den här gången.

I dag används vanadin till 90 procent inom stålindustrin för att göra stål mer hållfast och värmetåligt. Det kan vara värt att komma ihåg när metallen lyfts som avgörande i klimatomställningen. Men visst, vanadin är också en metall som används i batterier till exempelvis elbilar, och därigenom har betydelse i klimatomställningen.

Borrkärnor av alunskiffer från Aura Energys provborrningar i närheten av Myrviken. Alunskiffer är den bergart som innehåller bland annat uran.

Bild: Henrik Flygare

Men vanadinbrytning är inte kontroversiellt utan anledning. Utvinningen bär med sig stora miljörisker, och för länets del är den avgörande frågan hur en gruva skulle påverka grundvattnet och Storsjön som vattentäkt.

Oron över grundvattnet är i allra högsta grad befogad. Beroende på hur utvinningen går till kan konsekvenserna för miljön bli riktigt farliga – som i gruvan Talvivaara i Finland där utsläppen av miljöfarliga ämnen från avfallshanteringen ledde till en av Europas största miljökatastrofer.

Och så var det så klart frågan om uranet. För i Oviksbygden finns ju inte bara vanadin, utan även uran. Kärnkraftsämnet som är skälet till att regeringspartierna och Sverigedemokraterna nu vill riva upp den lag som förbjuder uranbrytning i Sverige.

Annons

Annons

Läs också: Liss Jonasson: Om SD får bestämma har vi snart urangruvor i Jämtland

Kärnkraft är nämligen Tidöregeringens (enda) svar på att klara av klimatkrisen och energiförsörjningen, och för att få till mer kärnkraft vill nu en majoritet av riksdagen göra det möjligt att bryta uran inom Sverige. Men kring uranet finns samma komplexitet som kring vanadinet – utvinningen kan bidra till att minska fossilberoendet, men innebär påtagliga miljörisker.

Aura Energy skriver i sin rapport att det går att utvinna även uran om det planerade dagbrottet blir av, men att det kommer att deponeras om inte lagstiftningen ändras.

I dag finns också ett kommunalt veto mot urangruvor – men hur det vetot gäller mot gruvor som rent tekniskt inte utvinner uran, utan bara deponerar det, är lite oklart. Skulle dock ett dagbrott finnas på plats i samband med att uranbrytningsförbudet upphävs är det nog bara en tidsfråga innan någon kommer med argumentet att det är ”onödigt” att inte ta vara på uranet när man ändå håller på.

Frågan om gruvornas vara eller icke vara i Oviksbygden är stundtals närmast filosofisk. För hur ska man tänka när miljöintressen och klimatintressen går emot varandra? När det gäller att bryta här kontra någon annanstans, där konsekvenserna kanske blir ännu värre?

Det är inte konstigt att det är en fråga som väcker mycket känslor, särskilt nu när en potentiell gruvetablering kryper allt närmare.

Annons

För, visst är det så att Aura Energy verkar mena allvar. Gruvbolagets vd kommer till Bergs kommun under hösten och vill då bland annat träffa kommunalrådet Therese Kärngard (S). Men Kärngard själv har tackat nej till ett möte – även om Socialdemokraterna tydliggjort att man inte vill se någon gruvbrytning i Bergs kommun. Kärngard vill i stället invänta att kommunens vision för energibruk tas fram innan hon träffar företrädare för Aura Energy för att kunna meddela vad kommunfullmäktige vill, beskriver hon för LT.

Annons

Det vi har att göra med här är en liten kommun i norra Sverige, som blivit en bricka i ett stort spel där helt andra intressen sitter på trumfkorten.

Det är på ett sätt en rimlig inställning. Men samtidigt hade det också varit intressant om Kärngard kunde ta tillfället i akt att faktiskt påtala de risker som så många ortsbor ser med en gruvetablering.

Läs mer: Therese Kärngard nobbar gruvbolagets vd – vill inte träffa honom på hans besök

Det vi har att göra med här är en liten kommun i norra Sverige, som blivit en bricka i ett stort spel där helt andra intressen sitter på trumfkorten.

Här, nordväst om Myrviken, planerar Aura Energy för ett dagbrott.

Bild: Lantmäteriet

Annons

Bergs kommun befinner sig, genom att bara råka sitta på de där fyndigheterna, mitt i en global debatt om naturresurser, klimatomställning, energiförsörjning och (såklart) pengar. I den debatten är det svårt för de lokala intressena att göra sig hörda.

Det man faktiskt kan göra som oroad Ovikenbygdsbo är följande:

1. Engagera sig i någon av de grupper som aktivt jobbar för att hålla Oviken fritt från uran- och vanadinbrytning.

2. Gå med i och rösta på partier som både lokalt och nationellt jobbar för att värna både klimat och miljö – och ställ de lokala företrädarna för partierna som inte gör det mot väggen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan