Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
HSB: Så skapar vi ett långsiktigt bostadsbyggande

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

2023 fyller HSB 100 år. I 100 år har vi genom innovation och samhällsengagemang byggt bostäder för människor att längta hem till. Samhällsutmaningarna i dag är självklart inte desamma som för 100 år sedan, men de är minst lika viktiga. Som ledande boendeaktör har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att bidra till klimatomställningen och att fortsätta öka tryggheten i bostadsområden. Den kooperativa modellen har visat sig vara en möjliggörare genom tiderna och inte minst nu.

Kooperativa HSB har förslag på hur bostadsbyggandet kan förbättras.

Bild: Pär Fredin/TT

Vi befinner oss i en spännande tid där vi ser hur behovet av bostäder ökar. Södra Norrland spelar en allt större roll i den gröna klimatomställningen. Örnsköldsvik ligger i framkant när det gäller bioekonomi. I Östersund etableras en cirkulär satsning inom datacenter och livsmedelsproduktion. Sundsvallsregionen tar ledartröjan inom batteritillverkning. Gävle-Sandviken stärker sin roll inom datacenterbranschen. Det här är bara några exempel på etableringar som sker och sammantaget gör det här att vi står inför en historisk tillväxtresa.

Annons

Annons

Men dessvärre har bostadsmarknaden bromsats in. Vi liksom andra bostadsutvecklare tampas med att få ihop kalkylerna i nyproduktion på grund av höga priser och stigande räntenivåer. Här behöver vi arbeta tillsammans för att möta den efterfrågan på bostäder som finns och för att vara förberedda när konjunkturen vänder. HSB har ett antal förslag för att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt byggande:

• Finansieringsvillkoren behöver upp på den politiska agendan. När det tidigare bostadspolitiska systemet avvecklades på 1990-talet sjönk hyresrättsbyggandet. För bostadsrätternas del innebar det att en allt större del av finansieringen nu ligger på konsumenterna. Samtidigt har bolånetak och amorteringskrav införts. Det måste skapas bättre förutsättningar för att de som har behov av en bostad ska kunna efterfråga det som byggs.

• Digitaliseringen av de processer som styr byggande och planeringsprocessen behöver utvecklas.

• Alla kommuner bör ha en långsiktig planering för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. I detta innefattas att se till att ta fram fler planer, att korta processerna för planering och bygglov, ge byggherrar och byggföretag rimliga villkor samt att ge möjlighet till standardiserat byggande.

• Mandatet och ansvaret i den kommunala organisationen måste vara tydligt för att planprocessen ska drivas framåt, där politiken tydligt pekar ut en riktning och där stuprörstänkande mellan olika förvaltningar och nämnder undviks.

Annons

• Samverkan mellan länsstyrelse och kommuner behöver vara tydlig, särskilt viktigt är detta tidigt i planprocessen.

Annons

• Av kommunerna krävs en markpolitik med fokus på genomförbarhet. Genom att erbjuda ett större utbud av tillgänglig mark skulle priserna hållas på en nivå som inte bidrar till att begränsa byggandet.

• Detaljerade krav i detaljplaner och exploateringsavtal driver upp kostnader och fördröjer projekt.

I gengäld lovar HSB att fortsätta leverera trygghet, stabilitet och innovationskraft i vårt gemensamma samhällsbygge.

HSB södra Norrland

Christer Berglund, vd

Anders Wallner, vice vd

Har du något att säga? Skriv en insändare eller debattartikel här.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan