Annons

Annons

Annons

Verksmons industriområde växer

Debatt
Varför samhällsnära natur är avgörande för Åre och Östersunds framtid

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi behöver bevara den sista naturen för att behålla motståndskraft mot de katastrofala förändringar som oundvikligen kommer, det menar debattörerna.

Bild: Kajsa Thorp Backlund

Annons

Miljöpartiet i Åre och Östersund menar att den samhällsnära naturen är det som gör våra kommuner till attraktiva platser att bo på. Exploateringen av Spikbodarna, Rödkullen och Björnen minskar tätorternas attraktionskraft, samtidigt som de riskerar att försämra folkhälsan och naturvärdena.

Samhällsnära natur- och rekreationsområden ger oss livskvalitet samtidigt som forskningen visar på positiva effekter för hälsa och välbefinnande. När vi vistas i naturen främjar vi en hälsosam livsstil.

Naturen bidrar också till att minska stress, ångest och depression, och ger ro och avkoppling. Dessa samhällsnära naturområden blir mötesplatser för social interaktion och gemenskap.

Genom att främja hälsa, välbefinnande och socialt samspel spelar samhällsnära natur- och rekreationsområden en viktig roll för att skapa balans i vår hektiska vardag. Tyvärr försvinner dessa platser i en allt snabbare takt när politiken anser att “samhällsnytta”, “arbetstillfällen” och “infrastruktur” trumfar naturen och därmed också människors hälsa och välbefinnande.

Annons

Annons

Det är en politik som länge varit karakteristisk för Åredalen, men som förs i hela norra Sverige och nu också i Östersund där de stadsnära rekreationsområdet Spikbodarna riskeras att förvandlas till ett stort industriområde.

Medborgarna förväntas vara goda människor, förlåt, goda konsumenter och vara nöjda med arbetstillfällen och handel. Lillänge, Rödkullen och datacenter – det blir snart svårt att se skillnad på livet i norra Sveriges inland och i storstaden. Sorgligt nog verkar hela meningen med dagens politik vara att det enda vi ska göra är att gå till våra jobb och konsumera och dessutom vara nöjda med det.

Människor förlorar i rasande takt tillgången till samhällsnära natur- och rekreationsområden där vi springer, cyklar och promenerar. När tillgången till naturen försvinner, försvinner också kontakten med naturen. Vi tappar kunskapen om naturen, vi tappar kärleken till naturen och därmed förståelsen för att vi är en del av naturen.

I närtid försvinner människors välbefinnande, livets meningsfullhet och människors hälsa. I förlängningen gör det här det betydligt svårare att nå natur- och klimatmålen eftersom människorna inte längre ser sig som en del av naturen. Människan blir någon som ser sig stå över naturen och vår planet Jorden blir något som vi tror oss kunna tämja och härska över.

Annons

Men jorden går inte att tämja och nu ser vi hur risken ökar för allt från värmeböljor, översvämningar, skred, skogsbränder och barkborrar, vilket rubbar vår tillvaro.

Annons

Vi behöver bevara den sista naturen för att behålla motståndskraft mot de katastrofala förändringar som oundvikligen kommer. Men framför allt så behöver vi naturen för vår motståndskraft, för när nu otryggheten ökar ger naturområdena oss möjlighet till återhämtning, ökat välbefinnande, bättre folkhälsa och minskad psykisk ohälsa.

Vi i Miljöpartiet Åre och Östersund menar att den samhällsnära naturen är det som gör våra kommuner till attraktiva platser att bo på. Om vi fortsätter att förvandla våra samhällen till ministorstäder, bygger vi bort platsens själ och vi förlorar den magi som gör att vi vill bo här.

Vi menar att värdet av våra samhällsnära naturområden är långsiktigt mycket större än de arbetstillfällen en kortsiktig exploatering kan ge.

Johan Ahlgren (MP)

klimatambassadör och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Åre kommun

Linda Andersson (MP)

gruppledare Östersund

Lars Öberg (MP)

ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden Åre kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan