Annons

Annons

Annons

Oviken

Läsartext
Vårmöte med högaktuella frågor

Detta är en läsartext.

Ordförande i PRO Myssjö-Oviken, Maria Hansson, hälsade de 85 närvarande medlemmarna välkomna till Orrgården och föreningens vårmöte den 24 maj.

Anders-Olof Öhlén, från Bergs kommun, informerade om gruvläget för Oviksbygden 2023. I bakgrunden bild från ett dagbrott. Foto: Karin Jirdén

Hon lämnade ordet till geolog Anders-Olof Öhlén från Bergs kommuns tekniska enhet. Han presenterade en sammanställning över bakgrund och orsak till att Oviksbygden återigen blivit så intressant för de internationella gruvbolagen. Området väster om Storsjön från Myssjönäset upp till en bit in i Åre kommun innehåller bland annat relativt stora mängder uran och vanadin, metaller som blivit oerhört värdefulla i den klimatomställning som måste göras.

Annons

Annons

Han visade på att vägen till ett fossilfriare samhälle emellertid inte i huvudsak kan gå via elbilar och kärnkraftverk, något som många hoppas på. Enligt uppgifter han tagit fram från Volkswagen krävs så stora mängder av koppar för att tillverka en elbil, att det inte är möjligt att ersätta den nuvarande fordonsparken med elbilar.

Det är inte heller bilarna som är det största problemet, utan vår konsumtion av el i bostäder med mera, som kommer att öka allt eftersom världens befolkning ökar. Så vad kan vi göra för att rädda Oviksbygden från att bli ett jättestort gruvbrytningsområde med enorma anrikningsverk? Bilderna han visade på befintliga anläggningar var förskräckande.

Kommunen överklagar ansökningar från gruvbolagen om undersökningstillstånd, men den kommunala vetorätten mot uranbrytning är ingen försäkring, den kan regeringen besluta att ta bort.

Slutsatsen blev – skapa opinion, försök få hit rikspolitiker, bjud in Ebba Busch till en visning av Oviksbygden och lunch på närproducerade jämtländska produkter!

Efter en god lunch på sallad med tillbehör, kaffe och rulltårtsbakelse, som Anna Lindgren och hennes medhjälpare i köket ordnat, fortsatte temadagen med ett föredrag av civilingenjör Lars Johansson, aktiv i den grupp som kämpat mot nedläggningen av platser för särskilt boende på Fjällglimten i Myrviken. Han visade på en rad felaktigheter i beräkningarna av uteblivna hyreskostnader som ledde till vård- och socialnämndens beslut. Att behovet av säboplatser i Bergs kommun skulle minska ansåg han vara en felberäkning.

Annons

Annons

Behovet kommer snarare att öka även om äldre-äldre förhåller sig friskare och försöker bo hemma så länge som möjligt. Han menade att även om beslutet om förändring av Fjällglimten till trygghetsboende är fattat, så borde det gå att ta upp frågan igen om opinionstrycket fortsätter.

Vidare informerade Birgitta Persson från resegruppen om planerade utflykter, bland anat båtresa på Ångermanälven den 30 juni, med subventionerat pris för medlemmar. Elsa Larsson informerade om en planerad stadsvandring i Östersund, som man också kunde anmäla sig till.

Föreningens duktiga och engagerade cirkelledare och aktivitetsfunktionärer avtackades med lotter och avslutningsvis drogs vinsterna på lotterierna, till stor glädje för vinnarna. Intäkterna från lotterier är en viktig del i finansieringen av föreningens aktiviteter. Vi tackade alla som skänkt vinster.

Karin Jirdén

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan