Annons

Annons

Annons

Ragunda

Debatt
S: Vårt förslag skulle inte drabba Ragundas elever och lärare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är barnen som får ta smällen när de styrande politikerna i Ragunda inte förmår prioritera de tillgängliga resurserna på rätt sätt. I stället för att lägga en budget i balans och prioritera viktiga verksamheter väljer C, SD, M, KD och AFR att skära ner i antalet anställda i skolan samt genomföra något som inte kan kallas för annat än en slakt av kulturskolan.

Det är beklagligt att förslag av denna karaktär kommer kommunstyrelsen till del samma dag som beslut förväntas fattas. Att de styrande saknar förmåga att presentera förslag i god tid före sammanträden visar på ett bristfälligt handhavande av de demokratiska processerna.

Vidare är det anmärkningsvärt att förslaget inte är förankrat hos varken berörda fackförbund eller tjänstemannaledning. Än mindre med de lärare och elever som direkt drabbas av C, SD, M, KD och AFR:s huvudlösa besparing.

Annons

Annons

Vi socialdemokrater fick två timmar på oss mellan det att förslaget presenterades och beslutet skulle fattas. Trots det lyckades vi ta fram ett motförslag. Vi föreslog till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige reviderar budgeten enligt följande:

• Skogsuttaget utökas med 2,4 miljoner kronor innevarande år

• Omföring från samhällsbyggnadsavdelningen till barn och utbildningsavdelningen med 1,9 miljoner kronor genomförs innevarande år och de vakanta tjänster som finns på samhällsbyggnadsavdelningen vakanshålls året ut.

• Omfördelning från samhällsbyggnadsavdelningen till barn och utbildningsavdelningen med 750 000 kronor genomförs innevarande år och kommunen avslutar utbyggnad av fibernät i egen regi och återupptar samarbetet med Servanet.

Vi socialdemokrater är övertygade om att vi måste skapa andrum för verksamheten för att under 2023 och 2024 komma med realistiska och genomförbara förslag för en ekonomi i balans. Förslag som läggs på styrelsens bord måste vara bättre beredda än det förslag de styrande nu drivit igenom.

Vi anser att förslag måste arbetas fram tillsammans med de berörda verksamheterna och fackförbunden. Därefter måste förslag förankras bland de medborgare förslagen berör innan implementering kan ske.

Tiden för en gedigen process är möjlig att skapa om rätt omprioriteringar i budgeten genomförs och då krävs att kommunfullmäktige reviderar budgeten.

Annons

Förslag som leder till ökad ojämlikhet, ökad segregation och sämre möjligheter för alla elever att nå sin fulla potential är inga förslag man lättvindigt slänger fram till kommunstyrelsen. Tid för omtag finns.

Jag hoppas att C, SD, M, KD och AFR tar till sig av den massiva kritik från fack, anställda, allmänhet och opposition som nu framkommit och väljer att rösta i enlighet med det socialdemokratiska förslaget.

Anton Hammar (S)

oppositionsråd Ragunda kommun

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan