Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Bygg serverhallarna på redan planerad mark

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenterna pekar på att den så kallade Facebooktomten borde användas för de planerade serverhallarna.

Annons

Östersund verkar efter många försök få sin etablering av dataserverhallar. Men varför gör kommunen stora intrång i naturområdet Spikbodarna i stället för att utnyttja den mark som sedan länge är planerad för datahallar och annan elintensiv verksamhet?

Översiktsplanerna från 2014 och 2022 anger att datahallar kan byggas i Verksmons södra del. Där ändrade också kommunen tre detaljplaner 2014 för att ge Facebook en riktigt stor tomt. Planerna gäller och tillstånd finns för en kraftledning till området. Här köptes också mark nära E14 för Verksmons expansion och för en extra utfart på E14.

Annons

Annons

Det är totalt 70 hektar kommunägd mark, varav 47 hektar planlagd mark i Facebooktomten. Mer utrymme finns i översiktsplanen söderut. Nyss gavs koncession för en ledning på 220 kilovolt till Facebooktomten. Förutsättningarna finns för en snabb etablering.

Det alternativ som kommunen nu väljer har flera stora nackdelar:

• Det mycket värdefulla och populära natur- och friluftsområdet Spikbodarna förminskas och försämras. Östersunds attraktivitet för invånare och inflyttare skadas.

• Planläggning föreslås på marker som inrymmer skyddsvärda natur- och kulturvärden. Det medför inskränkningar i planerna och konflikter. Stadens gröna identitet skadas.

• Planerna blir med säkerhet överklagade till högsta instans då de bryter mot översiktsplanen och har skyddsvärda områden. Uppenbar risk för förseningar i många år.

Återgå till den gällande översiktsplanen och dess planering för elintensiv verksamhet. En konfliktfylld planprocess vid Spikbodarna kan skjuta även denna lokalisering i sank.

Harry Westermark, Uno Svaleryd

Läs också: Länstidningens artikelserie Verksmons industriområde växer.

Annons

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan