Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Välfyllt program vid månadsmötet med SPF

Detta är en läsartext.

Hela 73 åhörare blev det vid senaste månadsmötet måndag 22 maj för SPF Seniorerna Östersund, även denna gång i publikhallen vid travet.

På bilden ser vi Stig Nillbrand, Yngve Sundien, Fabienne Theiler, Eva och Jan Lingvall samt Jenny Sandström. Fabienne och Jenny är "kallbaderskorna". Foto: Sven-Olof Andersson

Ordförande Per Söderberg inledde mötet med – passande nog för dagens första programpunkt – en historisk återblick 18 år bakåt i tiden då det tragiska beslutet genomfördes att avveckla Östersund som garnisonsstad.

Härefter överlämnades ordet till Oscar Ljungberg, chef för Jämtlands fältjägarkår, en del av Västernorrlands regemente I 21. Med historien som bakgrund berättade han om nu pågående återuppbyggnad av försvarets verksamhet och vad närmast gäller Jämtland/Östersund.

Annons

Annons

Punktvis berättade han om den militärstrategiska kontexten, värnpliktsutbildning i fokus – infanteri (för närvarande 68 värnpliktiga, strävan att rekrytera såväl lokalt som utanför länet), uppdrag och målbild mot 2030 och framgångskriterier.

Gruppering Östersund huserar nu inom området Frösö park och med siktet inställt mot Torråsen. Dagsådalen har övnings- och skjutfält. För Grytan gäller övnings- och skjutfält. Aspekter finns att inte alltför tätt samlokalisera förläggningar och skjutaktiviteter.

Härefter gavs publiken tillfälle till frågor som handlade bland annat om infrastruktur och ekonomi.

Programpunkt två gällde projekt kallbadhuset, som presenterades av Jenny Sandström, chef för föreningen Östersunds kallbadhus, och Fabienne Theiler, ursprungligen från ”kallbadsentusiastiska” Schweiz och som varit här i åtta år.

Inledningsvis återkopplade de till 1938 då Östersund fick ett kallbadhus – därav ”Badhusparken”. Nu är siktet inställt på ett nytt sådant 2024 och att det ska bli ”den tredje platsen”, näst efter hemmet och jobbet. Därmed menas en lättåtkomlig plats för social samvaro för alla åldrar och centralt belägen på ön vid gångbron mellan Östersund och Frösön.

Efter fruktpaus var det dags för dagens tredje programpunkt som hade rubriken ”Åldrandevänlig kommun”. Projektet presenterades av Åsa Wallin, strateg vid Östersunds kommun. Det handlar om ett världsomspännande globalt nätverk i regi WHO och som arbetar efter AFCC-modellen – Age friendly cities communities. Det omfattar nu 1445 städer/kommuner i 51 länder och Östersund deltar sedan 2019.

Annons

Åtta olika arbetsområden beskrivs: Utomhusmiljön, transporter (till exempel bussar och färdtjänst), bostäder, social delaktighet, respekt och social tillhörighet, medborgarinflytande och sysselsättning,

Annons

Kommunikation och information samt Samhällsstöd och service. Gången på det hela har varit/är: Nulägesanalys (65+ och 18+ för personer med funktionsnedsättning), strategidokument 2022-2027 (fullmäktigebeslut juni 2022), handlingsplan 2023-2028 (kommunledningsbeslut december 2022 ”Ett Östersund för alla”) samt från handlingsplan till verkstad – kommunens samtliga förvaltningsområden har tilldelats uppdrag!

Efter Åsas anförande gavs tillfälle till frågor från publiken som handlade bland annat om fontäner och möjlighet att registrera bussbiljett mitt i bussen för resenärer med rollator.

Dagens fjärde och sista programpunkt var ”Lär känna din stad” som presenterades av SPF-föreningens sekreterare Sven-Olof Andersson. Aktiviteten handlar om en ”stadspromenad”, nu för fjärde året i rad och som planlagts av föreningens Yngve Sundien och Sven-Olof Andersson med ovärderligt stöd av Gunilla Nilsson Edler och Studieförbundet Vuxenskolan.

Stadspromenaden innefattar denna gång området ”Odenslund” och utdelad folder omfattar förutom regler tolv på en kartbild utmärkta platser och tolv bilder som ska paras ihop.

Vid föreningens surströmmingslunch den 21 augusti kommer dragning att ske av inlämnade svar med trisslotter som vinster. Inbjudan och folder kommer att finnas på föreningens hemsida och även sändas ut som mail till föreningens drygt 800 e-postinnehavare av cirka 950 medlemmar! 

Annons

Vid mötet delades även ut programblad för årets aktiviteter och program vid månadsmötena. Nästa möte blir 12 juni och då besöker vi Badhusparken, njuter av solen (?) och underhållning av svängiga ”Swingtime”. Eventuellt blir det också premiär för ”Trimbingo” för den som så önskar.

Dagen avslutades med uppskattande applåder av den talrika publiken.

På bilden ser vi Stig Nillbrand, Yngve Sundien, Fabienne Theiler, Eva och Jan Lingvall samt Jenny Sandström. Fabienne och Jenny är "kallbaderskorna".

Sven-Olof Andersson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan