Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Replik: Regeringen slirar på klimatmålen – inte C

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På nationell nivå verkar C för att ta bort skatten på solel, regeringen motarbetar den sortens förslag, skriver skriver centerpartister som replik på en debattartikel från länsföretag som representerar initiativet Fossilfri konkurrenskraft.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

Centerpartiet välkomnar att näringslivet i Jämtlands län vill bana vägen för klimatomställningen i regionen. Det finns ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och en kraftfull klimatpolitik, det visar inte minst näringslivets representanter i Jämtlands län med sin insändare (Länstidningen 17/4).

I insändaren är det uppenbart att företagen både kan och vill bidra till klimatomställningen, men att vägen mot fossilfrihet inte kommer utan politikens stöd.

Vi i Centerpartiet kan bara hålla med – därför är det helt obegripligt att regeringen bromsar klimatarbetet på nationell som lokal nivå, när företagen bokstavligen skriker efter ambitiösare klimatpolitik.

Annons

Annons

Näringslivets elektrifiering och klimatomställning kräver ny fossilfri kraft till konkurrenskraftiga priser. Fossilfria kraftslag är helt nödvändiga för att klara elektrifieringen, och landbaserad vindkraft är den energiproduktion som kan komma på plats på kortast tid. Det skriver bland annat Svenskt Näringsliv.

Det är glädjande att näringslivet i Jämtlands län redan arbetar med att öka elproduktionen genom sol och vind.

På nationell nivå verkar Centerpartiet för att ta bort skatten på solel, kraftigt påskynda utbyggnaden av landbaserade vindkraftverk samt kompensera för exploateringen av marken, så att allt fler vill ställa sig positiva till utbyggnaden.

Rikspolitiken måste också underlätta för näringslivet att våga investera i klimatsmart teknik. När den nya regeringen börjar slira när det gäller målen om klimatneutralitet och fossilfria transporter, då uppstår det osäkerhet. Centerpartiet vill att företagen ska lita på att förutsättningarna inte plötsligt ändras.

På lokal nivå har Centerpartiet i Östersund varit pådrivande i arbetet med kommunens klimatstrategi och ett klimatprogram. I dessa ingår bland annat just skyndsam utbyggnad av laddinfrastrukturen, mål om ett klimatneutralt Östersund år 2030, fortsatta satsningar på klimat-och energirådgivning till företag och föreningar samt att fler fordon byts ut till elfordon.

Annons

Alla dessa delar är helt nödvändiga för att samhället ska kunna ställa om.

För oss i Centerpartiet är det klart att näringslivet är med och visar vägen. Vi politiker behöver ta ansvar, sätta höga mål och skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för att det ska vara möjligt att nå målen.

Annons

Regeringen gör nu tvärtom, genom att slakta viktiga klimatsatsningar och halka efter i arbetet med att reformera tillståndsprocesserna riskerar man att hela den gröna omställningen stannar av. Något som skulle vara katastrofalt för både näringsliv och människor.

Elisabeth Thand Ringqvist

näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot (C)

Effie Kourlos

kommunalråd i Östersunds kommun samt 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (C)

Här kan du läsa den första debattartikeln i replikskiftet: Näringslivet är redo, nu behöver politiken ta sitt ansvar för klimatet

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan