Annons

Annons

Annons

Verksmons industriområde växer

Debatt
Miljöpartiet Östersund: Bevara Spikbodarnas rekreationsområde

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För några veckor sedan kom nyheten att en industrietablering kan komma att bli aktuell i Spikbodarna-området. Miljöpartiet Östersund motsätter sig planerna, som riskerar att utradera ett viktigt rekreationsområde för invånarna i Östersund.

Spikbodarna och Torråsen, två populära grönområden för skidåkning, vandring, bär- och svampplockning, ligger strax norr om Östersund. Skidspåren som går från skidstadion och Remonthagen ansluter både till Torråsens skidspår och Spikbodarnas skidspår. Dessutom är det lätt att nå motionsslingorna i Spikbodarna från både Odensala, Lillsjön och Torvalla, vilket gör dessa spår omåttligt populära. Det råder ingen tvekan om att dessa lättillgängliga motionsmöjligheter bidrar till en god folkhälsa i kommunen.

Annons

Annons

Innan jul släpptes planerna om en ny försvarsetablering i Torråsen. Detta skulle innebära att mark i anslutning till jordbruksmark i ett stadsnära läge skulle tas i anspråk, med stor påverkan på friluftslivet i Torråsen. Nu tar kommunen nästa steg och släpper nyheten om att även Spikbodarna-området kan komma att tas i anspråk vid en kommande industri-etablering.

Miljöpartiet ställer sig inte bakom det ingrepp i friluftslivet och de stadsnära naturområdena som förslagen innebär. Vi ser att bilden av vinterstaden Östersund som en frilufts- och idrottsstad kommer att påverkas negativt. Målet om att Östersund skall växa till 75 000 invånare år 2040 får inte nås på bekostnad av alla invånare som redan bor i staden. Tvärtom behöver vi värna om de som redan bor här och genom att gynna folkhälsan och friluftslivet.

Bevara Spikbodarnas rekreationsområde!

Miljöpartiet Östersund

Linda Andersson, Anders Vikström Aloandersson, Lisa Bois, Thomas Dahlberg, Jenny Persson

Här hittar du Länstidnignens rapportering om Försvarets återetablering i Jämtland samt Verksmons industriområde växer

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan