Annons

Annons

Annons

Strömsund

Sjuktalen ökar kraftigt bland anställda hos Strömsunds kommun: ”Covideffekt”

På ett år har sjuktalen för anställda hos Strömsunds kommun ökat med 1,5 procentenheter och nådde på helåret 8,5 procent. Mest ökar det bland gruppen under 30 år, där sjuktalen gått från 5,7 till 9,1 procent men ökningen syns i alla åldrar och yrkesgrupper.

– Om jag får gissa tror jag det är efterdyningar av covid, säger Strömsunds HR-chef Ingela Sonidsson.

Text

Se all statistik längst ned i artikeln

Bild: Helena Lindh

Annons

Sjukfrånvaron bland anställda vid Strömsunds kommun ökar både på kort och lång tid och långtidsfrånvaron har under 2022 ökat från 29,26 till 32,27 procent av den totala sjukfrånvaron. Ökningen av långtidssjukskrivna är större bland kvinnor än män, då ökningen är drygt 3,5 procentenheter bland kvinnor och 0,8 procentenheter bland män. Detta får extra stort utslag då nästan tre fjärdedelar av de anställda inom Strömsunds kommun är kvinnor.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan