Annons

Annons

Annons

Borgvattnet

Insändare
Ersättning till kommunerna hjälper inte vindkraftsstörda

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Utredningar om vindkrafts borde också ta hänsyn till hur störningar från verken upplevs inomhus, skriver insändarskribenten.

Bild: Maria af Sandeberg

Annons

Utredningen, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft, ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft i syfte att klara klimat omställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Utredningen skall vara klar den 31 mars 2023.

Den ska bland annat lämna förslag till system för kompensation till dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad.

Då är det viktigt att vindkraften även tvingas åtgärda de inomhusstörningar som på grund av vindkraften kan uppstå för boende i närheten av en vindpark. Jämför med Trafikverket som kan kosta på treglasfönster för boende nära starkt trafikerade vägar. Vilket Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet i miljöfrågor bör bevaka när Länsstyrelsen yttrar sig över utredningen.

Annons

Annons

Staten borde ansvara för att långtidsmätningar av nattliga störningar genomförs hos berörda fastighetsägare. Om så inte sker blir den ”lilla människan” helt utlämnad till myndigheternas och vindkraftsbolagens godtycke. Visserligen kan kommunen få pengar i utbyte mot ett ja till vindkraft.

Men risken är stor att denna vinst får betalas av de genom inomhusstörning drabbade kommuninvånarna. Därför är det viktigt att vindkraftsbolagen tvingas åtgärda även denna typ av störning.

I dag är det endast Naturvårdsverkets normer för tillåten utomhusstörning, under vissa specificerade vind- och väderleksförhållanden, som gäller för vindkraften. Naturliga variationer i väder och vind följer inte Naturvårdsverkets normer. Många boende blir nattetid störda med sömnsvårigheter som följd.

För inomhusstörning gäller Folkhälsomyndighetens bestämmelser, med betydligt lägre tillåten störningsnivå än den som Naturvårdsverkets normer tillåter utomhus. Folkhälsomyndigheten tillåter inte störd sömn mellan klockan 22.00–06.00. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i detta fall.

Kontrollmätning dygnet runt under en längre tid krävs för att kartlägga denna typ av spontant uppträdande inomhusstörning. Man kan ju inte begära att Länsstyrelsens personal ska åka ut nattetid för en kontrollmätning när dessa spontant uppträdande nattliga störningar uppträder.

Annons

I januari stördes exempelvis en fastighetsägare i Fullsjön nattetid flera dygn i rad (insändare i Länstidningen 23/2). Hela nätterna lät det som att man hade en torktumlare i sovrummet. Det hjälpte inte att stoppa huvudet under kudden. Störningarna upplevdes lika starka i alla fall. Störningar beroende på väder och vind fortsätter i Fullsjön och just denna fastighetsägare är inte den mest drabbade.

Björn Wahlberg

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan