Annons

Annons

Annons

Undersåker

Läsartext
Många aktiviteter senaste året för PRO i Västjämtland

Detta är en läsartext.

Årsmöte med PRO föreningen Västjämtland i Undersåker har genomförts på Hållandsgården den 17 mars.

Mötet inleddes med att ordförande Carl-Erik de Faire önskade alla de 31 deltagarna välkomna.

Därefter tändes ett ljus för att under en minut hedra minnet av under året avsomnade medlemmar.

Till mötesordförande valdes Gunnar Hedberg och till mötessekreterare Annaliisa de Faire.

Annons

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Annaliisa de Faire. Det har varit stora aktiviteter med en resa samt medlemsmöten, sportaktiviteter med mera under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Den ekonomiska berättelsen, resultat och balansräkningen lästes upp av kassören Thomas Hägg och den godkändes.

Annons

När revisor Berit Söderholm läst upp revisorsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Även verksamhetsplan för år 2023 lästes och godkändes.

Följande val förrättades: Ordförande Carl-Erik de Faire för 1 år, fyllnadsval 1 år för sekreteraren Britt Hedberg. Kassör Thomas Hägg omval. Ledamöter: Laila Åsberg, Karl-Erik Berglund och Eva Larsson. Ersättare Siv-Britt Olofsson

Revisor: Berit Söderholm och Anitha Olofsson för 1 år: Revisorersättare: Ethel Beurling och Åsa Sjömäling för 1 år.

Valberedning: För 1 år valdes Åke Olander (sammankallande), Bertil Åsberg och Berit Berglund.

Mötet avslutades med att avgående sekreterare Annaliisa de Faire och avgående styrelsemedlem Lisbeth Kristensen samt revisorersättare Bertil Åsberg avtackades med vackra vårbuketter.

Ordförande tackade alla för det gångna året samt avslutade mötet.

Direkt efter mötet samlades alla till lunch och därefter vid kaffet i salongen berättade Martin Salmén från räddningstjänsten om brandsäkerhet i hemmet.

Därefter det obligatoriska lotteriet med många fina inlämnade vinster.

Annaliisa de Faire

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan