Annons

Annons

Annons

Stugun

Läsartext
PRO Stuguns årsmöte speglade verksamhet och aktiviteter

Detta är en läsartext.

Stuguns PRO-förening hade den 16 mars sitt årsmöte, som inleddes med att Sonia Forsberg tände ett ljus och läste en dikt och därefter hölls en tyst minut för medlemmar som gått bort under året.

Nya styrelsen, första raden från vänster: Elisabet Yngström och Christin Nilsson. Andra raden från vänster: Christer Backström, Göran Holm, Peter Wallenqvist, Siw Lundkvist, Maude Lindström, Eva Viklund och Margareta Jonsson. Saknas på bilden gör Tore Fischer. Foto: Stefan Lindström

Tony Mobergs enmansorkester underhöll med sin fantastiskt medryckande country- och dansmusik som fick många att minnas olika dansaftnar både på Nornan och runt om i länet. Ett mycket uppskattat framträdande.

En fantastiskt bred repertoar med dansbands- och countrymusik bjöd Tony Moberg på. Foto: Stefan Lindström

Annons

Annons

Till mötesordförande valdes Elisabet Yngström och till sekreterare valdes Siw Lundkvist, som båda är rutinerade och vana att leda årsmöten.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Siw Lundkvist och samtliga förundrades över den fantastiska verksamhet och aktiviteter föreningen haft under året. Allt från åtta olika studiecirklar till trevliga friskvårdsaktiviteter, sju styrelsemöten samt sex medlemsmöten med teman och underhållning.

Dessutom har föreningen haft en välbesökt loppis och en julmarknad.

Den ekonomiska berättelsen, resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2022, lästes upp av kassören Maude Lindström och godkändes. Kassören redogjorde också för vilka fina intäkter lotteriet, loppisen och kolbulleförsäljningen givit under året.

Alla sedvanliga årsmöteshandlingar godkändes och lades till handlingarna.

Efter att revisor Annica Eklund läst upp revisionsberättelsen, beviljades styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Som alltid fastslogs en mycket gedigen och ambitiös verksamhetsplan med många aktiviteter och studiecirklar.

Följande val förrättades: Ordförande Göran Holm, fick fortsatt förtroende i ett år till.

Ledamöter: Elisabet Yngström, Siw Lundkvist, Maude Lindström, Christin Nilsson, Peter Wallenqvist, Eva Viklund, Tore Fischer.

Annons

Ersättare: Margareta Jonsson och Christer Backström

Nöjeskommittén: Jeanette Signarsson, Christer Backström, Karin Ungh och Kurt Persson.

Annons

Friskvårdare: Britt-Marie Andersson.

Lotteriansvarig: Margareta Rolandsson, Torborg Persson.

Revisorer: Annica Eklund, Kurt Persson. Ersättare: Christer Södergren och Volger Runsten.

Valberedning: Christer Backström och Lennart Skoog.

Mötet avrundades med att ordförande Göran Holm avtackade dom som under många år arbetat i föreningen, Agneta Strindlund, Ingrid Larsson, Britt Ling, Margareta Jonsson, Tord Göransson och Tord Sahlin.

Ordförande tackade alla för det gångna året och önskade nya styrelsen och verksamhetsansvariga lycka till.

Elisabet Yngström

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan