Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Gårdsförsäljning av alkohol – ett experiment vi inte bör utföra

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I Jämtlandstidningarna Östersunds-Posten och Länstidningen förs olika aspekter fram gällande gårdsförsäljning av alkohol och bevarandet av systembolaget. I en ledare i ÖP (7/3) skrivs en lovsång för införandet av gårdsförsäljning av alkohol.

Producenter av alkoholhaltiga drycker vill kunna sälja sina produkter på gården, representanter för IOGT-NTO tycker inte att det är någon bra idé.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Det gamla talesättet säger att ”myntet alltid har två sidor”. Vi från nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som engagerat oss i denna fråga och samlat på oss kunskap, vill lyfta fram några olika aspekter.

Det är helt riktigt att en majoritet av remissinstanser tillstyrker införande av gårdsförsäljning. Svaren är ganska förutsägbara: kommuner och företag, som tror sig få ökade intäkter tillstyrker utredningens förslag att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Myndigheter och organisationer som värnar om folkhälsan, eller får ta konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion, avstyrker.

Annons

Annons

Mot förslaget är tunga expertmyndigheter på området som Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor samt Brottsförebyggande rådet. Detsamma gäller de civilsamhällesorganisationer som svarat och som inte är kopplade till näringslivet eller turism, liksom Systembolaget, vars existens hotas om förslaget blir verklighet.

Vi inom IOGT-NTO är glada över att så många vill värna folkhälsan och barns rättigheter.

Hotet mot Systembolaget är den allra största frågan. Utredaren och hennes experter är av den uppfattningen att vi kan kombinera gårdsförsäljning av alkohol och Systembolaget. Men det finns andra uppfattningar. Joakim Sundbom advokat och expert på EU-rätt skriver:

”Grunden för monopolet är att den svenska staten på ett trovärdigt sätt ska kunna hävda att monopolet är ett allmänintresse för att skydda folkhälsan. Vid försäljning till konsument blandar man inte in privata vinstintressen och man har möjlighet att begränsa tillgången. Det är viktigt att lagstiftningen är konsekvent och baseras på de grundreglerna.”

Genom förslaget bryter man faktiskt upp monopolet. Genom att ensamrätten bryts upp finns risken att den EU-rättsliga bedömningen av det nuvarande monopolet ändras, och att Sverige inte kan upprätthålla monopolet.

Joakim Sundbom är särskilt förvånad över att utredningen så kategoriskt uttalat att det går att ”backa bandet” och gå tillbaka till ensamrätt för systembolaget om EU-rätten underkänner den nya ordningen. Det är märkligt att utredningen inte ens resonerar kring om det är möjligt att återinföra monopol enligt EU-rätten.

Annons

Annons

Joakim Sundbom och vi med honom tvivlar på att EU-domstolen köper argumenten.

Alkohol är inte vilken vara som helst, och det finns både en näringspolitisk del och en folkhälsoaspekt. Vi värnar systembolaget och folkhälsan, och hoppas att regeringen inte vill ge sig in i några experiment när det gäller systembolaget utan avstår att lägga någon proposition. Vi delar socialminister Jakob Forsmeds uppfattning är att det är en komplicerad fråga.

Björn Sandal

Annika Nilsson

Charlotte Henriksson

IOGT-NTO:s drogpolitiska grupp i Jämtland

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan