Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Centerpartiet vill förbättra för föreningarna i Krokoms kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Krokoms kommun har gjort ett varumärkesarbete för att fånga bygdens själ och hemsidan hälsar välkommen till 193 byar där livet växer. Text och bilder lockar med storslagen natur, levande människor och allsköns aktiviteter inom både idrott och kultur.

Det som finns att se och göra hänger ofta på ideella föreningar, skriver Centerpartiet i Krokoms kommun som också föreslår uppdateringar av kommunens handlingsprogram för idrott och kultur. Bild från Krokoms kommuns hemsida.

Annons

Annons

Det många kanske inte tänker på är att bakom de flesta aktiviteter i kommunen står någon eller några föreningar med ideellt arbetande människor som lägger sin fritid på att skapa ett aktivt liv och en social samvaro för bygdens barn, unga och vuxna.

Föreningarna är navet i många av våra bygder men för att de ska kunna leva krävs både engagemang och pengar. Ett välfungerande samarbete mellan kommunen och föreningarna är viktigt.

Nu behöver krafttag tas. Kommunens Idrottspolitiska handlingsprogram och bidragsnormer har inte uppdaterats på många år och för kulturen saknas handlingsprogram. De höga prisökningarna på el och bränsle är utmanande och vi får signaler om att många föreningar får allt svårare att genomföra sina aktiviteter. Risk finns att många föreningar inte kan bedriva sin verksamhet om inte det kommunala stödet ökar.

Vi i Centerpartiet har nu föreslagit kommunfullmäktige att:

• Öka bidragsnivåerna för kommunens föreningar.

• Skapa ett Föreningspolitiskt handlingsprogram där både kultur och idrott ingår.

• Inrätta en fond ur vilken föreningar kan låna medfinansieringsmedel när de ska söka pengar från ex. Leader eller Boverket. Pengarna ska återbetalas när projektmedlen kommit.

Nina Andersson

2:e vice ordförande kommunfullmäktige (C)

Mats Mattiasson

ledamot kommunfullmäktige (C)

Maria Lexhagen

ersättare kommunfullmäktige (C)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan