Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Segling tre somrar längs Norges kust

Detta är en läsartext.

Nyligen kunde en intresserad publik lyssna på ett intresseväckande föredrag i Östersund om segling längs Norges kust. Det var östersundaren Jan Molde som visade bilder och berättade på ett medryckande sätt från sin seglats efter norska kusten under tre somrar. En seglarupplevelse på andra sidan kölen – och inte alls långt borta från våra trakter. Intresset för föredraget var glädjande stort. Ett femtiotal intresserade hade sökt sig till ”Mötesplats Prästgatan 58”, där föredraget ägde rum.

Till vänster, den seglande föredragshållaren Jan Molde, som avtackades av Håkan Larsson, ny ordförande i Föreningen Norden, Östersund/Jämtland Härjedalen. Foto: Bert-Olof Zackrisson

Annons

Seglingen startade i Stockholms skärgård, där segelbåten har sin hemmahamn, men berättandet tog sin början vid norska Hvaler, strax norr om Kosteröarna på svenska västkusten. Efter att Oslofjorden korsats fortsatte seglatsen till längs efter det charmiga norska Sörlandet. Där var det gott om norska fritidsbåtar och andra semesterfirare. Men efter att Lindesnes, Norges sydligaste fastlandspunkt, hade passerats minskade såväl antalet fritidshus som fritidsbåtar betydligt.

Annons

Den norska västkusten är kargare och har ett mer bistert klimat. Städerna Stavanger, Haugesund och Bergen passerades. Vi fick lära oss att Stavanger, som ibland kallas ”oljans huvudstad”, även är såväl Norges som Europas snabbast växande stad. Efter hela kustbandet finns många rester av alla de befästningsanläggningar, som tyska ockupationsmakten hann uppföra under andra världskriget.

Längre norrut passerades bland annat Ålesund, Molde och Kristiansund, den senare kallad för ”klippfiskens huvudstad”. Vi fick se många bilder på övergivna små fiskelägen på ensliga öar långt ut i kustbandet. Husen där används nu som fritidshus, ofta av ättlingar till de tidigare fiskarfamiljerna. Det småskaliga fisket är nästan helt bortrationaliserat i Norge. Numer sker fisket endera med stora moderna trålare långt ut till havs, eller i form av stora fiskodlingar efter kusten.

Seglatsen nådde Tröndelag den första sommaren, med stopp i Trondheim och Stjördal, där segelbåten förvarades över vintern.

Följande sommar fortsatte seglingen längs den vackra Helgelandskusten. Vi fick se många bilder därifrån, bland annat från det speciella fjället ”Torghatten”, med sitt hål rätt genom bergväggen. Vändpunkten blev den vackra ön Stött strax söder om Bodö. Inte långt därifrån ligger Norges näst största glaciär, Svartisen, som rinner ut i Hoglandsfjorden.  Den andra vintern togs båten upp på ”Vestre kanalkaj” strax bredvid järnvägsstationen i Trondheim.

Annons

Annons

Den tredje sommaren återstod därefter ”endast” att återvända i motsatt riktning och avsluta seglatsen där den ursprungligen startat – i Stockholms skärgård! Ett tre somrar långt seglingsäventyr var därmed till ända!!

Föredraget arrangerades av Föreningen Norden, Östersund, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Föredraget om segling i Norge föregicks av ett kortare årsmöte för Föreningen Norden i Östersund och Jämtland Härjedalen. Verksamhets- och ekonomiberättelse godkändes. Den utåtriktade verksamheten med bland annat följande föredrag/arrangemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan:

Föredrag av författaren Anders Källgård om ”Norges öar”.

Samtal med Kalle Olsson, riksdagsledamot, och Håkan Gunneriusson, forskare i krigsvetenskap/Mittuniversitetet, om ”Hur ser det säkerhetspolitiska läget ut i Mittnorden?”

Samt firande av Finlands Självständighetsdag 6 december, med bland annat skidåkningsprofilen Jyrki Ponsiuloma som inbjuden talare.

Vid årsmötet utsågs ny styrelse för 2023. Håkan Larsson valdes till ny ordförande istället för Anders Sundin, som fortsätter som ledamot i styrelsen. I övrigt består styrelsen av Alis Veglo, Bert-Olof Zackrisson, Jan Molde, Ingrid Printz, Ole Kristiansson, och som ersättare Tenho Mäkelä och Stefan Fax.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för det kommande året, som bland annat tar upp information och föreläsningar om Norden och vikten av nordiskt samarbete. Lokalavdelningen följer med intresse och engagemang det arbete som Region Jämtland Härjedalen och Tröndelag Fylke bedriver kring den nya gränskommittén Fellesrådet för att utveckla det konkreta nordiska samarbetet över nationsgränserna.

Bert-Olof Zackrisson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan