Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Arnemo otydlig om elpriset

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Att elpriserna stigit kraftigt under hösten 2022 är alla elkonsumenter väl medvetna om. Men hur kraftigt? I vårt elprisområde (SE2), där jag bor, har elpriserna som ett genomsnitt för respektive månad från och med oktober månad 2022 till och med december månad samma år ökat med drygt 300 procent och landar vid utgången av året på 2,06 kr/kwh (elprisbörsen Nord Pool 2022).

Annorlunda uttryckt, genomsnittspriset på el under december 2022 var drygt fyra gånger högre än genomsnittspriset i oktober samma år! Vad hände?

Annons

I en debattartikel i ÖP (4/1) försöker Arnemo, styrelseordförande för Jämtkraft, motivera och klargöra Jämtkrafts prisstrategi. I debattartikeln är Arnemo otydlig och opreciserad i försöket att klargöra företagets prisstrategi och rådande elpris. Att sänka elpriset alternativt höja lokalprisrabatten skulle kunna strida mot gällande konkurrenslagar, säger hon. Men hon ger inga referenser till vilka lagar som avses. Då är det näst intill omöjligt att bedöma trovärdigheten i det hon påstår.

Annons

I konkurrenslagen (2008:579), som är den senaste vi har så vitt jag vet, beskrivs i huvudsak två områden som handlar om förbjudna konkurrensbegränsningar. Jag utgår ifrån att inga av dessa två områden gäller Jämtkraft AB, men troligen finns det något i EU:s konkurrenslagar, som jag inte är inläst på, som förbjuder prissänkningar av elpriset eller höjningar av elprisrabatter. Så, vilken är källan? Det finns en motstridighet här i Arnemos resonemang. Hon hävdar å ena sidan att en höjning av lokalprisrabatten skulle kunna strida mot gällande konkurrenslagar. Å andra sidan ger Jämtkraft samtidigt en elprisrabatt, både en fast och rörlig del, till sina kunder. Hur hänger det ihop? Prisbildningen på elmarknaden kännetecknas av oligopol.

Vid oligopol finns möjligheten att Jämtkraft ser en ekonomisk fördel av att befinna sig på den marknaden. En så kallad oligopolmarknad kännetecknas av få aktörer som helt styr prissättningen på marknaden varvid Jämtkraft följer med uppåt i prisspiralen vid försäljning och leverens av el utan att egentligen vidta några egna åtgärder. På så sätt tillgodogör sig Jämtkraft otillbörliga vinster givet att produktionskostnaden är något så när stabil över tid.

Annons

Sverker Martin-Löf, en tungviktare inom svenskt näringsliv, har i en intervju för ett antal år sedan hävdat att svensk elmarknad är en oligopolmarknad med svag konkurrens, för låg produktion och alldeles för högt elpris. Detta är ett hot mot svensk elintensiv industriproduktion, menade han (Dagens nyheter 20/1). Denna osunda marknad med snedvriden och ineffektiv prisbildning där utbud och efterfrågan på el helt satts ur spel skadar Sveriges alla konsumenter med ett för högt elpris.

Jan Hemlin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan