Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Givande dag med PRO:s dialogmöte

Detta är en läsartext.

Måndag 16 januari genomförde PRO-distriktet i Jämtlands län ett dialogmöte med representanter för PRO Riks.

Dagens inbjudna gäster. Från vänster: Anders Byström, Harriet Jorderud, Marianne Stålberg, Åsa Lindestam och Ola Nilsson. Foto: Elsy Johansson

Åsa Lindestam, PRO Riks nyvalda ordförande och Ola Nilsson, sakkunnig i hälsa, friskvård och konsumentpolitik besökte Östersund för att utbyta erfarenhet och diskutera utmaningar och möjligheter samt delge varandra idéer inför framtiden.

Gertrud Nygren, PRO-distriktets vice ordförande, hälsade välkommen och inledde med att berätta en fantastisk nyhet. PRO Föllinge-Laxsjö-Hotagen har ägt en fastighet i Nöjden, i närheten av Rörvattnet. När de sålde fastigheten så ville de göra gott och dela med sig av vinsten. De beslutade att skänka 100 000 kronor vardera till de pensionärsföreningar de haft mest samarbete med; PRO Krokom, PRO Offerdal-Alsen, och SPF Hårkandalen. Ett bevis på samarbete över gränser. Mottagande föreningar blev överraskade, mycket glada och tyckte det var en mycket generös gåva.

Annons

Annons

Efter en presentation av deltagarna överlämnas ordet till Åsa Lindestam. De stora frågorna för PRO nu är pensionerna, tandvården och äldreomsorgen. Men den allra största frågan är medlemsantalet. Därför vill PRO Riks ha goda exempel på föreningar som lyckas bra med medlemsvärvningar.

Marianne Stålberg och Harriet Jorderud var inbjudna att berätta om föreningen PRO Leva Livet. Det är en så kallad konceptförening som inte är knuten till ett geografiskt område utan i huvudsak har samhällsfrågor och kulturfrågor på sitt program.

De ger exempel på vad föreningen gör; trivselmöten, resor, både korta och längre, pensionärer på trav, Jamtli 6 juni, föreläsningar, studiebesök, med mera. De har trivselmöten utan formalia, de enda möten som är formella är årsmöten och höstmöten.

Medlemsvård är viktig och där spelar kontaktombuden en mycket viktig roll.

Antalet medlemmar ökar stadigt varje år och uppgår just nu till 509 stycken.

Regiondirektör Anders Byström var inbjuden för att informera om vad som är på gång inom Regionen samt att ge sin syn på RPR Regionala PensionärsRådet. Han tycker att det är ett förtroendefullt samarbete i RPR och att pensionärsorganisationerna är viktiga för samhällsdialogen. Han är mån om kommunikationen.

Det som varit på ropet senaste tiden är vårdplatser, sjukresor, färdtjänst och tillgänglighet. När det gäller ekonomin så är utmaningen för 2023 större än någonsin. Allt, absolut allt, synas och man tittar på vad man inte behöver hålla på med. Den största besparingen är personal som börjar komma tillbaka.

Annons

Efter lunch diskuteras en rad aktuella interna frågor inom PRO, bland annat PRO-resor, PRO mervärde, mellankongress, möjlighet att söka bidrag till olika projekt, syneförrättning av kommunernas äldreomsorg, grafisk profil, medlemsvärvning, försäkringarna och PRO Riks ekonomi.

En givande dag avslutades med att Åsa Lindestam tackades för besöket och hälsades välkommen åter.

Elsy Johansson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan