Annons

Annons

Annons

Frösön

Läsartext
Kommunen informerade om sophantering i Östersund

Detta är en läsartext.

Vi fick en hel del information om sophantering när PRO Frösön arrangerade årets första medlemsmöte. Inbjudna var experterna från kommunen, Ingela Persson och Pernilla Cederlöf.

Pernilla Cederlöf och Ingela Persson, från kommunens tekniska förvaltning, berättade om sophantering. Foto: Sylvia Berg

Sedan 1967 är kommunen ansvarig för sophanteringen. Då fick också företagen producentansvar att ta emot de förpackningar som vi sorterar i hushållen.

På Frösön finns återvinningsstationer i Valla, Lövsta och Coop. Kommunens ansvar är att se till att restavfall till förbränning och matavfall kommer till förbränningsanläggningen i Sundsvall och Gräfsåsens avfallsanläggning.

Annons

Vi kastar under ett år i Sverige cirka 466 kg sopor per person, i Östersund 432 kg. Soporna som sorterats som restavfall (brännbart) körs till Sundsvall där de gaser som uppstår vid förbränningen renas innan de släpps ut och de förbrända soporna blir till fjärrvärme i bostäderna.

Annons

Allt vårt matavfall körs till Gräfsåsen där det efter en långvarig behandling omvandlas till jord som sedan täcker över gamla deponier. Deponier som kanske blir till glädje för framtida arkeologer.

Matavfallet innehåller alldeles för mycket plast idag. Det är viktigt att aldrig slänga plast i matavfallspåsen.

Plast är också svårt att återvinna eftersom det finns så många olika sorters plast. Det gör att det mesta av den sorterade plasten måste brännas och blir på så sätt viktig biogasvärme till hushållen.

Nya symboler och namn på de olika slagen av avfall, som till exempel matavfall (kompost) och restavfall (brännbart) presenterades på mötet. Samma symboler kommer att användas i hela Norden.

Nya avfallspåsar för matavfall har introducerats. De gröna plastpåsarna som vi använt hittills får användas tills de tar slut men sedan ska vi bara ha de bruna papperspåsarna. De kan avhämtas på biblioteket, närmaste återvinningscentral eller kommunens kundcenter i Österängsparken. Anledningen till bytet är att det ska byggas en biogasanläggning och göra biogas av matavfallet. Bioplastpåsarna fungerar inte i den nya biogasanläggningen.

Mötet avslutades med att de visade upp de olika typerna av sopor som finns i ett hushåll och informerade om hur vi ska tänka.

Annons

En flaska parfym sorteras som farligt avfall, på värmeljus ska man lossa på den lilla plattan där veken är fäst och sortera som metall. Gamla leksaker med batterier ska sorteras som elavfall.

Stekflott kan ställa till det i avloppet, därför bör man samla det i en gammal mjölkförpackning och kasta i brännbart.

Mötet avslutades med att Ingela och Pernilla avtackades för ett mycket informativt möte. Nästa medlemsmöte blir den 9 februari. Då är temat: PRO Frösöns framtid och svårigheten att värva styrelsemedlemmar.

Vi hoppas på stor uppslutning

Sylvia Berg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan