Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Information om politiska läget

Detta är en läsartext.

Moderata seniorer har den 12 december samlats till jullunch på travrestaurangen i Östersund.

I samband med lunchen informerade länets moderata riksdagsledamot, Saila Quicklund, om läget i regering och riksdag. Hon framförde bland annat att M inte längre är största oppositionsparti, eftersom den posten med knapp marginal övertagits av SD.

Annons

Samarbetet med SD ser ut att fungera bra vad avser det ingångna avtalet, men kan bli föremål för förhandlingar vad gäller övriga frågor. I samband med regeringsskiftet sker nu stora omställningar i den administrativa organisationen.

Annons

Omedelbart efter regeringsskiftet fattades beslut om att reseavdraget skulle höjas från 18 till 25 kronor. Elbidraget som utlovades med snabb utbetalning kunde inte genomföras på angiven tid utan kommer i februari och avser det gångna året för södra halvan av Sverige. Framtida bidrag kommer med stor sannolikhet att omfatta hela landet.

Utlandsbiståndet kommer totalt sett att minska något och stort arbete skall ske för att göra det så effektivt som möjligt. I nuläget går största delen till Ukraina. Inom landet finns en stor och snabbt ökande kriminalitet avseende olika levnadsbidrag. Här måste ske krafttag bland annat genom samverkan mellan olika myndigheter.

De missförhållanden som nyligen framkommit inom högsta polisledningen är mycket allvarliga och kan skapa sänkt förtroende för ordningsmakten. Regeringen har därför tillsatt en oberoende utredning som snabbt skall klarlägga händelseförloppet.

Moderata seniorer uppskattar mycket att Saila vid olika tillfällen kommer och informerar och diskuterar om förhållanden på regeringsnivå.

Åke Mörtsell

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan