Annons

Annons

Annons

Stockholm

Debatt
Samverkan för oss framåt till 2030-målet!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att en ny regering får ihop en första statsbudget är egentligen fantastiskt. Bara någon vecka efter att den tillträtt, ska varenda utgiftsområde vara genomgånget. Till skillnad från vallöftena, måste budgeten gå ihop, vara genomförbar och följa lagar och regler. Allt hinns inte med, och det syns tydligt på klimatområdet där hittills lagda förslag leder till kraftiga utsläppsökningar trots att regeringen och oppositionen (men inte partiet däremellan) är överens om att klimatmålen ska nås. Denna breda enighet bör regeringen bygga vidare på.

"Till skillnad från vallöftena, måste budgeten gå ihop, vara genomförbar och följa lagar och regler", skriver debattören. Foto: Arkivbild

Annons

I budgetmotionerna från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns flera delar som inte slentrianmässigt bör avvisas. Våra fem favoriter är:

Annons

Bilar: C, Mp och V är överens om att bonusen till el- och gasbilar (men inte laddhybrider) bör finnas kvar, med ett pristak på 500–550 tkr. V vill också införa en premie för begagnade elbilar på 10 procent av priset, och liksom Mp införa en skrotningspremie för gamla fossilbilar som byts mot mer hållbara transporter. Mp vill också införa en elbils-leasingcheck på 1500 kronor/månad för låginkomsttagare, V ett stöd för konvertering till förnybara bränslen.

Drivmedelsbeskattning: Om regeringen tvunget vill sänka skatten på drivmedel, kan de som C föreslår göra det för bilberoende på landsbygden – billigare och med högre träffsäkerhet än att sänka för alla. De kan, som Mp föreslår, ge jord- och skogsbruket ett avdrag istället för nedsatt dieselskatt, och införa ett stöd för nationell biodrivmedelsproduktion som C föreslår.

Järnväg: Bortom diskussionen om nya stambanor, föreslår V kraftigt ökat underhåll av befintlig järnväg och satsar liksom Mp på Norrbotniabanan, Nya ostkustbanan med dubbelspår Gävle-Härnösand, fyrspår Uppsala-Stockholm och Alingsås-Göteborg samt dubbelspår Helsingborg-Hässleholm. Därtill satsningar på bland annat Inlandsbanan och ny järnväg till Oslo längre fram.

Reseavdrag: Om regeringen tvunget vill behålla det gamla, ensidigt bilgynnande systemet, bör de överväga C:s modell där milersättningen i bil enbart höjs för boende på landsbygd, och där det färdslagsneutrala systemet införs om något år.

Annons

Annons

Vägskatt: V vill införa en differentierad vägskatt, låg eller noll på landsbygd där alternativ till bil saknas, hög i storstäder med kollektivtrafik. Lastbilar ska få ett avståndsbaserat system med differentiering utifrån klimatpåverkan. Oppositionspartiernas förslag kan dock inte täcka upp för de stora utsläppsökningar som inte minst en kraftigt sänkt reduktionsplikt skulle innebära. Regeringen behöver tänka om i dessa delar, och komplettera med ytterligare förslag.

Förslag med konkret klimateffekt återfinns i 2030-sekretariatets rapport Gör inte om, gör rätt, som reviderats för att vara till dagsaktuell hjälp för våra politiker i deras strävan att, förstås, uppfylla 2030-målet.

Mattias Goldmann

Medgrundare, 2030-sekretariatet

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan