Annons

Annons

Annons

Stockholm

Debatt
Så blir S ett 40-procentsparti

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För det första, bredda politiken med inslag från regeringsunderlagets politik så att regeringsunderlagets väljare finner Socialdemokratin attraktiv. Handlar om regeringsunderlagets politik inom områden som integration, rättsväsende, försvar, utbildning. Sådan politik som ryms inom Socialdemokratisk ideologi. Underlättar även samarbete med nuvarande regeringsunderlags partier och centern efter valet 2026 eller nyval.

För det andra, motsvarande sker även med politik från vänstern, centern och miljöpartiet. Då kan Socialdemokratin attrahera deras väljare, men med politik som inte stöter bort regeringsunderlagets väljare, som berörts ovan.

För det tredje, leverera. Socialdemokratin har makten i kommuner och regioner, som Region Västerbotten. Helt nödvändigt att visa på konkreta resultat av maktinnehavet som gör skillnad i invånarnas dagliga liv. Handlar om kortare sjukvårdsköer, bostadsbyggande, integration, skola. På valdagen röstar väljaren utifrån egen situation, jämför vad Socialdemokraterna uppnått i Västerbotten med andra politiska alternativ.

Annons

Annons

Jag är övertygad om att ovan beskrivet nödvändigt för att Socialdemokratin åter ska nå regeringsinnehav, men med stabil majoritet.

Resultat av ovanstående blir Socialdemokrati som breddas avseende väljare och medlemmar. Här tänker jag på att nya väljar- och medlemsgrupper tillkommer. Exempelvis från innerstäderna och villaförorterna. Följden är att sociala bredden ökar inom Socialdemokratin. Något som jag menar måste bejakas och betraktas som politiskt berikande i att utveckla Socialdemokraterna till 40-procents parti. Därtill, basen för att välja förtroendevalda ökar, vad gäller kompetens och livserfarenheter.

Genom att väljar- och medlemsbasen utökas främst till regeringspartiernas och centerns innebär det att Socialdemokratiska politiken breddas till sådan politik med rötter i socialliberalism och liberalism som är kompatibel med Socialdemokratisk ideologi. Socialdemokratin breddas till bred politisk plattform med politik från vänster till liberalism. Även detta måste bejakas och accepteras internt.

För att bredda Socialdemokraterna till 40-procentsparti gäller dels att dagens Socialdemokratiska politiker i Västerbotten och i övriga landet fokuserar på pragmatism, bejakar socialliberala och liberala politiska inslag. Dels levererar politisk nytta i Västerbotten. Sammantaget, enda vägen att bli 40-procentsparti med stabil politisk bas för regeringsinnehav 2026 eller vid nyval.

Peter Tovman

Medlem Socialdemokraterna

Peter Tovman. Foto: Arkivbild

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan