Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Läsartext
Tacka Zacharias Plantin för Trivialskolan

Detta är en läsartext.

Vid Gamla Hornsbergs möte i november fick vi en glimt av upplysningstiden. Det var författaren Birger Ekerlid som var kvällens gäst och berättade främst om prosten Zacharias Plantin och hans betydelse för Frösön. Att Trivialskolan etablerades på Frösön var nog inte lika självklart som många av oss tagit för givet.

Birger Ekerlid berättade om Trivialskolans etablering på Frösön. Foto: Arne Nilsson

Annons

Annons

Tidvis har ju Jämtland tillhört Norge och på den dansk-norske kungens befallning 1578 inrättades en skola vid Västerhus på Frösön. Den upphörde efter ett tjugotal år, men Frösö Trivialskola som startades 1679 har av många setts som en logisk fortsättning på den.

En av Ekerlids många böcker heter: ”En berättelse om prosten Zacharias Plantin, Frösö Trivialskola och 1600-talet”. Där berättar han att det hade blivit annorlunda om befolkningen i Oviken fått som dom ville.

År 1670 hade en undersökningskommission för regeringen, framlagt behovet av att en trivialskola anlades i Jämtland. Landskapets enda skola fanns då sedan 1651 i Oviken och där skulle även trivialskolan anläggas, ansåg Oviken-borna. Genom skickligt agerande, bland annat köp av tomt på Frösön för skolan, lyckades dock prosten Plantin styra överheten och 1674 beslutade Sveriges regering att skolan i Oviken skulle flyttas till Frösön och där bli en trivialskola.

Som banbrytare för upplysning och bildning blev han även trivialskolans förste inspektor. Det är nog med syftning på honom, som det på minnesstenen vid Stocke Titt står ”härifrån utgick ljuset över Jämtland”.

Ovikenbor anser att det borde stå: ”härifrån utgick ljuset över Jämtland, det ljus som tändes i Oviken 1651”.

Annons

Ekerlid framhöll att ljuset verkligen behövdes, eftersom 1600-talet präglades av häxprocesser, krigen avlöste varandra med fattigdom och nöd som följd, samtidigt som skördarna påverkades av att medeltemperaturen låg två grader lägre än normalt.

Arne Nilsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan