Annons

Annons

Annons

Härnösand

Debatt
Svenska kyrkans skogsbruk är under utredning

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på debattartikeln ”Dystert besked om kyrkans skyddsvärda skogar”, LT 22 november.

Redan vid förra årets kyrkomöte lyftes i flera motioner ansvaret för ett hållbart skogsbruk inom Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen fick då i uppdrag att utreda hur Svenska kyrkans regelverk behöver vara formulerat för att säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt.

Annons

Annons

I avvaktan på utredningens resultat bedrivs skogsbruket med den hänsyn till naturvärden som skogscertifieringen kräver. Det innebär att det görs en naturvärdesbedömning inför alla avverkningar och de områden med skyddsvärda biotoper som identifieras, alltså områden med dokumenterat höga naturvärden, lämnas orörda.

Att Svenska kyrkan brukar skogen lite hårdare än genomsnittet skogsägare är en följd av kravet på lönsamhet som förvaltningen delar med skogsbolagen. De många små privata skogsägarna kan ha andra mål med sitt skogsbruk. Om kyrkostyrelsens utredning leder till att lönsamhetskravet på kyrkans skogsbruk ändras kan bilden bli annorlunda.

Vid årets kyrkomöte uppdrogs till kyrkostyrelsen att påbörja förhandling med berörda myndigheter för att möjliggöra uttag av enstaka träd i kyrkans skogar för renovering av äldre kyrkor. Kulturmiljölagen kräver en viss kvalitet på virket, ofta av äldre och grövre träd. I dag importeras sådant virke från andra länder. De träd som behövs för detta ändamål är få i skogsbrukets sammanhang.

Kyrkomötet brukar beskrivas som Svenska kyrkans riksdag och samlar ledamöter från hela landet. Årets sammanträde har precis avslutats.

Kajsa Åslin, pressekreterare

Annons

Härnösands stift

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan