Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Hur kan Norden försvaras?

Detta är en läsartext.

Hur kan Norden försvaras? Det var ämnet för ett samtal med riksdagsledamoten Kalle Olsson och forskaren och docenten i krigsvetenskap, Håkan Gunneriusson, som Föreningen Norden i Östersund hade bjudit in till den 21 november. Samtalet handlade både om Sveriges väg in i Nato och vad ett framtida Natomedlemskap kan innebära för oss här i Mittnorden.

Från vänster, Anders Sundin, ordförande i Föreningen Norden, Östersund/Jämtland, tackade Håkan Gunneriusson och Kalle Olsson för intressanta inpass i kvällens samtal. Foto: Håkan Larsson

Hur kom det sig att Sverige bestämde sig så snabbt för att gå med i Nato? Självklart var det Rysslands angrepp på Ukraina den 24 februari som satte igång den snabba processen.

Annons

Kalle Olsson menade att Sverige alltid haft ambitionen att välja samma väg som Finland. Finland hade dock siktet inställt på ett Natomedlemskap mycket tidigare än Sverige. Det blev ett faktum att förhålla sig till.

Annons

Kalle, som är född 1984, berättade att frågan om ett Natomedlemskap inte var så laddad för honom som för många äldre socialdemokrater. Men att frågan om ett Nato-medlemskap inte blev en större fråga inför valet i september överraskade både Kalle och många andra. Inte ens Vänsterpartiet som varit så tydliga Nato-motståndare lyfte frågan i valrörelsen. Ja, det var ju en mycket ensidig valrörelse konstaterade både Kalle och Håkan. Det var inte bara Nato-frågan som försvann där.

Men hur ser då möjligheterna ut för ett svenskt Nato-medlemskap? Mycket hänger nu på hur Turkiet förhåller sig, menade Håkan. Där är det val i juni. Mycket talar för att Erdogan, av inrikespolitiska och valtaktiska skäl, vill hålla frågan öppen ända fram till dess.

Hur stor är risken för att kärnvapen kommer att placeras i Sverige om vi blir Nato-medlemmar? Det var en av alla frågor som moderatorn för kvällen, Håkan Larsson, ställde. Svaret han fick var att Nato sannolikt inte är intresserad av detta. Men om så skulle vara, krävs det ett svenskt politiskt beslut för att tillåta detta. Nato har inga maktmedel att tvinga något land till det.

Vilka blir de största skillnaderna för Sverige och Mittnorden om vi blir medlemmar i Nato, var en annan fråga som ställdes. Svaren från både Kalle Olsson och Håkan Gunneriusson var att de faktiska skillnaderna inte blir så stora. Vi har sedan länge haft ett nära samarbete med Nato, men sällan talat öppet om det. Vi har, som det ibland har uttryckts, ”spelat under täcket” med Nato. Det kommer vi inte behöva göra längre. Det är, ur demokratisk synpunkt, en stor fördel.

Annons

Annons

Det står nu klart att Sverige måste sätta av betydligt mer pengar till försvaret. Detta behöver vi göra alldeles oavsett om vi går med i Nato eller inte, menade Kalle. Han lyfte också det faktum att det från övriga Nato-länder finns en förväntan på att Sverige, som det största landet i Norden, ska bli en viktig aktör i Norden. Hur Sverige ska leva upp till den rollen har knappt diskuterats än.

Kvällens samtal kom också att handla om vår civila beredskap i bred bemärkelse. Dessa frågor har tidigare nästan helt negligerats, men nu börjar medvetenheten på detta område öka. Det handlar både om sjukvård, där till exempel självförsörjning gällande mediciner och vaccin är viktiga. Det handlar naturligtvis också om självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel. Det handlar om robusta elnät och mycket annat. Det kan också handla om att det kan komma krav på att kommunernas räddningstjänster ska vara utbildade i att röja minor, menade Håkan Gunneriusson.

Ja, detta var bara ett axplock av de frågor som avhandlades under kvällens samtal. Jag tror inte att det bara var jag som lärde mig en hel del inom detta område denna kväll.

Jan Molde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan