Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Måttet är rågat – dags för ett norrländskt eluppror!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regeringspartierna avser införa ett enhetligt elpris i hela Sverige. Direktiv kommer att ges om hur detta ska genomföras. Ungefär 75 procent av all förnybar el produceras i Norrland medan konsumtionen här kanske är omkring 25 procent.

Cirka 75 procent av all förnybar el produceras i Norrland. Foto: Arkivbild

I närheten av många norrländska samhällen har vi kraftverk, transformatorstationer, spindelnät av högspänningsledningar och torrlagda älvfåror som är tydliga spår på den naturskövling av landsdelen som pågått i över 100 år. Att vi i Norrland med närproducerad el ska betala samma höga elpris som konsumenter uppemot 100 mil söderut dit överskottet transformeras är orimligt! Vintertid är temperaturen i övre Norrland omkring tio grader lägre än i södra Götaland. Varje grad lägre temperatur sägs ge cirka 5 procent högre elförbrukning. En eluppvärmd villa i norra Norrland förbrukar alltså vintertid omkring 50 procent mer el än motsvarande i södra Götaland.

Annons

Annons

Jag tror knappast att regeringen kommer att föreslå en ”klimatkompensation” för högre elförbrukning i Norrland! Regeringen beslutar nog heller inte om ”Norrlandskompensation” för att många inte kan använda elbil eller utnyttja kollektivtrafik. Otillräcklig infrastruktur, långa avstånd, dåliga vägar, urusla allmänna kommunikationer mm omöjliggör ofta detta. Därför nödgas många använda bensin- och dieselbilar där drivmedlet, särskilt dieseln, är skyhögt beskattad.

Det rimliga för en någorlunda prismässig balans är att behålla de fyra elområdena! Som kompensation för höga elkostnader i syd kan även fortsättningsvis de så kallade flaskhalsintäkterna användas. I år utgör detta 55 miljarder vilket ger en högst betydande reduktion av elpriset i södra och mellersta Sverige.

Det är också dags att se över hur elbolagen beskattas. En viss procent av elpriset alternativt bolagsvinsten bör återföras till de kommuner där produktionen sker. Är det något som bör källbeskattas så är det skatt vid källan där elkraften produceras! Så gör man i Norge.

Det har inneburit att små vattenkraftskommuner får skatteintäkter som gör att de har råd med viktiga investeringar i bygden. Detta är något som flera av Sveriges kraftverkskommuner med svagt skatteunderlag inte har råd med, så som simhallar, idrottsanläggningar, kulturhus med mera som är en självklarhet i de flesta kommuner. Även Finland har en ordning för återbetalning av elintäkter.

Annons

Analyser visar att Sverige 2045 kommer att förbruka 310 TWh vilket är cirka 120 procent mer än i dagsläget. Trots en sådan utveckling skulle ändå den förnybara elproduktionen i Norrland alltjämt gott och väl täcka regionens elbehov.

Annons

I södra och mellersta Sverige kommer däremot elunderskottet att vara mycket stort 2045. Ökning av elproduktionen där elunderskottet är stort måste snarast komma igång. Det är därför nu mer än hög tid att fatta beslut om hur framtidens elförsörjning ska ske.

Kraftig utbyggnad av sol-och vindkraft kommer inte att räcka. Med dagens teknologi är det är endast i kombination med utbyggnad av kärnkraft som ett tillräckligt stort klimatneutralt eltillskott kan åstadkommas..

Planering för framtiden borde vara långt viktigare för regeringen än att ”skrapa det sista köttresterna från de norrländska revbenen”!

Det finns ingen norrländsk representation i regeringen. Norrlands röster väger lätt även i riksdagen i övrigt. Det är därför nödvändigt att vi norrlänningar gör våra stämmor hörda med hjälp av den ”tredje statsmakten”.

Norrland accepterar inte ett enhetligt pris på el!

Göran Bengtsson

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan