Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Nya Remonthagen – en politisk fadäs?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Som berörda av den kommande detaljplaneprocessen har områdets boende blivit inbjuda till möten för information och dialog. Något sent kan tyckas då positivt planbesked lämnades av politikerna redan i mars 2021 till sökanden.

I insändaren undrar man över hur planeringen för 30 bostäder i Nya Remonthagen plötsligt kan ha svällt till 200.

Bild: Lars Ljungmark

Vid mötet berättade Kevin Denham om projektet ”Jamtli Living University”, att Regionala fonden är finansiär och att Mittuniversitetet bidrar med insatser från forskare. Men vad han inte berättade är att Östersunds kommun gått in i projektet med 800 000 kronor. Den totala projektbudgeten är 1 885 625 kronor. Bidraget, som sannolikt beslutats av politiker, är inte i kontant form utan det som kallas offentliga resurser. Vanligtvis brukar det bestå av arbetstid och ska bidra till projektets mål. Med hänvisning till beskrivningen av projektet kan det till exempel vara arbete med planhandläggning inom kommunen.

Annons

Annons

”Projektet är en fortsättning på en fördjupad förstudie inför etableringen av en stadsnära ekoby. I det nya projektet ska man ta fram ett program och en ny detaljplan för det området där stadsdelen ska byggas”.

Enligt kommunallagen är det tillåtet att lämna bidrag till projekt, men kanske inte så förtroendeskapande när det avser egen arbetstid, då rollerna kan bli otydliga. Så det är förståeligt att detta inte nämns på mötet.

Det pratades mycket om bostäder och läget, ”med bara en kilometer till centrum”. Jo, vi som bor i ”gamla” Remonthagen, Erikslund samt Högåsen vet redan det. Det talas mycket lite om odlingar och hållbarhet.

Vid mötet meddelades även att Nya Remonthagen kommer att bestå av 200 bostäder, olika verksamheter samt odlingar. Förvånande då SR Radio Jämtland den 16 mars 2021 berättade att politiker i kommunstyrelsen, efter beredning av utvecklingsutskottet, sagt ja till ett planbesked för Remonthagen där det ska byggas ett 30-tal bostäder. Detta trots att tjänstemännen yrkat på ett nej med motiveringen att det strider mot gällande översikt- och detaljplan. Även dåvarande kommunalrådet Bosse Svensson meddelade att kommunen är positiva till det nya radhusområdet med tillhörande odlingar. Han sa även att det är tjänstepersonernas plikt att yrka avslag. Men att de egentligen är positiva trots sin avvikande mening.

Annons

Den 1 oktober 2021 berättade Kevin Denham i media att Nya Remonthagen ska innehålla 35-40 nya hållbara bostäder med självodlande hyresgäster som bildar en kooperativ hyresgästförening.

Annons

Hur sjutton kan det ett år senare ha blivit 200 bostäder? Med en betydande andel hyres- och bostadsrätter i trevåningshus. Området för odlingar är delvis ersatt av parkeringshus för att uppfylla lagkraven på skäligt antal p-platser i relation till antalet hushåll.

Nya styrande politiker – förklara gärna hur ett planbesked tänkt för 30 radhus är på väg att bli en detaljplan för 200 hushåll i flerfamiljsbostäder. Inte bara till oss, utan även till de som frekvent nyttjar området både sommar, höst, vinter och vår.

Kardusens sura gubbar och gummor

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan