Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Brist på röntgensjuksköterskor ger långa väntetider

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är stora skillnader i hur många röntgensjuksköterskor det finns per invånare mellan Sveriges regioner och situationen försvåras av att alla regioner uppger brist på denna viktiga profession. Nu måste arbetsgivarna i alla regioner arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket. Region Jämtland Härjedalen är inget undantag, här finns färre röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare än riksgenomsnittet och det bidrar till att patienter får vänta på diagnos och behandling. Antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning måste utökas och fler handledare säkras, så att lärosätena kan ta emot fler studenter. Arbetsvillkoren måste förbättras och vår nyckelkompetens måste användas bättre när vården ska digitaliseras och flytta närmare patienterna.

Annons

Insändarskribenterna anser att Östersunds sjukhus står inför ett vägval. Foto: Arkivbild

Annons

Röntgen, eller bild- och funktionsdiagnostik, är en grundläggande och central funktion inom vården. Varje år utförs över 5,5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige och merparten av dessa utförs – än så länge – av legitimerade röntgensjuksköterskor. När undersökningarna fördröjs, fördröjs både diagnoser och behandlingar för patienterna, med förvärrade besvär och i värsta fall dödsfall som resultat. Röntgen är ett tekniktungt område där vi säkrar att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt vid undersökningen.

Röntgensjuksköterskan har en unik utbildning med radiologi och omvårdnadskompetens relaterad till det specifika uppdraget. Arbetet kräver specifika kunskaper med både djup och bredd i kompetensen, eftersom vi självständigt planerar, utför, framställer och kvalitetsgranskar de röntgenundersökningar som ligger till grund för patientsäker diagnos och behandling.

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik uppger nu samtliga landets 21 regioner att det råder brist på röntgensjuksköterskor och tyvärr har det blivit värre över tid. I stället för att ge rätt förutsättningar till medarbetare som vill utbilda sig till röntgensjuksköterskor snabbutbildar arbetsgivarna nu andra ickelegitimerade yrkesgrupper att utföra vissa undersökningar som röntgen med konventionell utrustning, mammografi och mobil röntgen. Den här typen av nödlösningar med outbildad personal påverkar patientsäkerheten negativt och det är bara en tidsfråga innan vi ser olyckor med strål- eller brännskador på patient eller personal. Det riskerar också att urholka de kvalitetskrav som kommer med yrkeslegitimationen – vilket är fel väg att gå och riskerar att göra bristen värre!

Annons

Annons

I Region Jämtland Härjedalen efterlyser Vårdförbundet att nya styret tänker långsiktigt och proaktivt när det gäller invånarnas tillgång till röntgen och efterföljande diagnos och behandling. Det senaste året har cirka en tredjedel av röntgensjuksköterskor i Östersund valt att avsluta sin anställning i Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att tillgängligheten och utbudet av vilka undersökningar som avdelningen klarar av att utföra har minskat. Samtidigt har Region JH gjort stora investeringar i maskinpark med två nya datortomografer och en uppgraderad magnetkamera. Nästa år ska ytterligare en datortomograf bytas ut, men som det ser ut i dagsläget finns det inte tillräckligt med personal för att hålla alla apparater öppna samtidigt.

Vi anser att sjukhusledningen står vid ett vägskäl, att antingen göra Östersunds sjukhus till en attraktiv arbetsgivare, eller fortsätta hävda att de legitimerade yrkena är svårrekryterade. Hjälp oss att förvalta skattepengarna som är uppbundna i den moderna maskinparken, så att de kan vara befolkningen till gagn genom att vi blir fler kollegor och får rimliga arbetsvillkor. I samband med den internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor, 8 november, föreslår Vårdförbundet:

1. Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få i dag och har för dålig löneutveckling.

2. Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.

Annons

3. Låt oss ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, så att vården moderniseras och flyttar närmare individen. Vi har unik kompetens om avancerad medicinsk teknik och digitalisering, och om hur det kan gynna både den nära vården och den högspecialiserade vården.

Annons

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi är för få! Med våra förslag kan vi vända utvecklingen till det bättre och framtidssäkra en central funktion i vården.

Madelene Meramveliotaki, vice ordförande i Vårdförbundet, tillika legitimerad röntgensjuksköterska

Kerstin Lilja ordförande i Vårdförbundet Avdelning Jämtland

Petter Ljung, Benjamin Castro Ramos och Karin Åström, legitimerade röntgensjuksköterskor tillika förtroendevalda i Vårdförbundet avdelning Jämtland

Säg vad du tycker och tänker – klicka här för att skriva en insändare

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan