Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Trivselmöte om skogsbruk och Dan Anderssons liv

Detta är en läsartext.

PRO Leva Livet har vid sitt trivselmöte i oktober haft uppe frågan om skogen, både att bruka och att kunna njuta av. Över 100 besökare kom till mötet och fick lyssna på Helena Eriksson, från Skogsstyrelsen, som gjorde en mycket intressant föreläsning under dagens rubrik, ”Skogen som resurs - en fråga om miljö och produktion”.

Helena Eriksson, från Skogsstyrelsen, gjorde en mycket intressant föreläsning. Foto: Gertrud Nygren

Annons

Mötet fick kunskap om Skogsstyrelsens uppdrag där Skogsvårdslagens §1 ligger till grund för arbetet och visar på att skogen är en förnybar resurs, som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls och allmänna intressen ska tas hänsyn till.

Annons

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål, som även de utgör en grund för arbetet med levande skogar där skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skogsfrågorna är just nu väldigt aktuella och många i publiken passade på att ställa frågor som Helena Eriksson svarade på.

Linda Rattfelt sjöng och berättade om Dan Anderssons liv. Foto Gertrud Nygren

Efter kaffepausen fick den talrika publiken lyssna till Linda Rattfelt, skönsjungande musiker från Kälarne. Linda har under många år varit guide i Loussastugan i Skattlösbergs by, där Dan Anderssons minnesstuga är belägen.

Linda berättade om Dan Anderssons liv, ett alltför kort liv som slutade med en förgiftning på hotell Hellman i Stockholms Klarakvarter. Berättelsen gjorde oss lyssnare hänförda och fulla av beundran av Lindas kunskaper om Dan Andersson.

Linda Rattfelt sjöng till eget gitarrackompanjemang flera av Dan Anderssons mindre kända visor. Som avslutning fick vi lyssna till den finstämda melodin och de vackra orden i visan Gässen flytta, med musik av Thorstein Bergman.

Annons

Trivselmötets besökare trollbands av två mycket intressanta programinslag, som hade gemensamma nämnare i skog och natur. Sällan har väl så många personer varit så tysta och andäktigt lyssnande. Man kunde höra en knappnål falla.

Harriet Jorderud

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan