Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Så fortsätter vi att bygga Östersund framåt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östersund är en kommun i stark tillväxt i en föränderlig omvärld. Här råder något av en nybyggaranda, fler flyttar hit, företag etablerar sig och välfärden rustas. Vi har ett gyllene läge för framtiden! Samtidigt har vi på kort tid fått förhålla oss till kriget i Ukraina som drivit miljontals människor på flykt och till höjda priser som påverkar både privatpersoner, företag och det offentliga.

I dagarna har Sverige också fått en ny regering som tycks vilja se att vi drar ner på såväl miljö- och klimatarbetet som på vår omsorg om de allra mest utsatta människorna i samhället.

I det nya landskap vi befinner oss har Socialdemokraterna och Centerpartiet i Östersund bildat Mittstyret. Ett stabilt styre med egen majoritet och med en gemensam politik som är stadigt förankrad i mitten. Ett styre som satt sakpolitiken i fokus för att gemensamt ta ansvar för Östersund framåt.

Annons

Annons

Den gemensamma politiken innebär att Östersund under de kommande fyra åren fortsätter att utvecklas med satsningar på hela kommunen, på miljön och klimatet och på välfärden. Vi fortsätter arbetet mot en vision om ett Östersund med 75 000 invånare som kan fortsätta vara en kraft för hela Jämtlands utveckling och för vår gemensamma infrastruktur.

Tack vare kommunens stabila grundekonomi klarar vi, trots den osäkerhet som råder, att fortsätta arbetet för att våra skolor, elevhälsan, äldreomsorgen och vår vattenförsörjning ska hålla hög kvalitet. Vi kommer att driva vidare arbetet med utvecklingsplaner för våra bostadsområden, byar och tätorter runtom i hela kommunen. Gustav III:s torg ska detaljplaneläggas och Östersundslänken drivs vidare för en bättre kollektivtrafik och för miljön.

Vi kommer också att fortsätta arbetet med att vara en företagsvänlig kommun, en kommun som är en del av den världsledande gröna omställningen och som sätter jämställdhet högt på agendan. Östersund ska vara en trygg kommun där alla barn och unga erbjuds en meningsfull fritid och där det satsas på arbetet mot psykisk ohälsa och våld i nära relation. Östersund ska också fortsätta utvecklas som samisk förvaltningskommun.

Mittstyret kommer att vara en kraft för att Östersund ska få fortsätta vara en kommun som fortsätter att präglas av öppenhet, jämlikhet och medmänsklighet. I tider då andra krafter vill behandla människor olika och ställa grupper mot varandra, kommer vi tillsammans att stå stadigt upp för alla människors lika värde och för att Östersund även ska fortsätta vara en kommun där alla är välkomna och har en plats.

Annons

Annons

Med en gemensam politik förankrad i mitten driver vi nu vidare arbetet för ett Östersund som fortsätter att växa, utvecklas och välkomna nya invånare! Så tar vi tillsammans ansvar för att bygga ett starkt Östersund på väg in i framtiden.

Niklas Daoson (S)

tillträdande ordförande kommunstyrelsen

Effie Kourlos (C)

tillträdande vice ordförande kommunstyrelsen

Vy över Östersund, sedd från Gustavsbergsbacken.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan