Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
SKPF Pensionärerna: Vem bevakar äldrefrågorna?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det blir allt fler äldre i befolkningen, i årets val var mer än var fjärde väljare över 65 år. Men i den nyvalda riksdagen går utvecklingen åt motsatt håll, enligt SKPF Pensionärernas beräkningar. Endast 15 ledamöter, cirka fyra procent, har fyllt 65 år. Risken är därför stor att äldrefrågor prioriteras bort.

– Vi över 65 år är kraftigt underrepresenterade i Sveriges riksdag, och det ser tyvärr ännu värre ut nu än före valet. Vi är väldigt oroade över att viktiga äldrefrågor, som pensioner och äldreomsorg, nu kommer att uppmärksammas ännu mindre. De här frågorna syntes ju nästan inte alls i valspurten, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

Annons

Annons

Före valet den 11 september var 23 av de 349 riksdagsledamöterna 65 år och uppåt. Nu har antalet minskat med en tredjedel, till cirka fyra procent av samtliga ledamöter. Det ska jämföras med att gruppen äldre utgör 20 procent av befolkningen och 28 procent av väljarkåren. Dessutom är ingen i riksdagen längre över 80 år. Det ser lite olika ut mellan partierna. De flesta har någon eller några enstaka äldre ledamöter, medan Moderaterna inte har en enda. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har, med tre ledamöter var, flest äldre i förhållande till sina mandat.

– Under den förra mandatperioden påtalade vi att partierna borde sätta upp fler äldre på sina riksdagslistor. Så har det inte blivit, säger Liza di Paolo-Sandberg och lägger till:

– Äldrefrågorna kan och ska förstås inte bara drivas av äldre själva. Men med så få 65-plussare i riksdagen som nu, går samhället miste om äldres viktiga erfarenheter.

Äldre måste också ha möjlighet att påverka beslut som fattas på lokal och regional nivå. Därför vill SKPF Pensionärerna se ett lagkrav på att alla kommuner och regioner inrättar pensionärsråd, det vill säga rådgivande organ i frågor som rör den äldre delen av befolkningen. Inget av riksdagspartierna går dock i nuläget med på att göra pensionärsråden obligatoriska, enligt en enkät SKPF Pensionärerna gjorde före valet.

Annons

– I dag finns inte pensionärsråd överallt. Vi kräver att fler pensionärer ska få vara med där beslut fattas, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna oroar sig över att äldrefrågorna hamnar ännu mer i skymundan efter årets val. Foto: Henrik Montgomery /TT/

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan