Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
C: Farlig väg att ställa människor mot varandra

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Effie Kourlos, C, Östersund.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

I ett nytt politiskt landskap där några riksdagspartier numera kan tänka sig att samarbeta med ett främlingsfientligt parti, tycks även Socialdemokraterna gå till val på att ställa människor mot varandra. I en artikel i Dagens Nyheter meddelade integrationsminister Anders Ygeman (S) nyligen att han tror att det är dåligt att ha bostadsområden där mer än hälften har utomnordiskt ursprung.

Ygeman säger sig inspireras av Danmark där invånare delas upp utifrån om de härstammar från ”västliga” eller ”ickevästliga” länder och där målet är att inget danskt bostadsområde år 2030 ska ha mer än 30 procent boende med ickevästlig bakgrund. I Danmark tvingas människor nu att flytta enbart baserat på etniskt ursprung och den danska staten har stämts för etnisk diskriminering.

Annons

Ygemans utspel väcker många frågor. Vem är den som har utomnordiskt ursprung? Är det jag som har en far från Grekland? Är det någon som fötts i Sverige av två utomnordiska föräldrar och levt hela sitt liv här? Är det någon som flyttat hit från Tyskland?

Annons

Den angivna orsaken, att komma till rätta med integration och brottslighet, väcker också frågor. Menar Socialdemokraterna att det går att sätta ett likhetstecken mellan människor av utomnordiskt ursprung och brottslighet? Menar Socialdemokraterna att brottslighet inte är ett problem bland människor med nordiskt ursprung? Menar Socialdemokraterna att brottslighet är mer kopplat till ursprung än till faktorer som till exempel arbetslöshet, bristande skolgång och sociala förhållanden?

Det verkar så och det är djupt beklagligt att Sveriges statsbärande parti nu sällar sig till skaran som vill utse syndabockar och ägna sig åt kollektiv bestraffning. Det är dessutom djupt kränkande mot den största delen av Sveriges invånare med utomnordisk härkomst (hur det nu definieras) som varje dag går till sitt arbete på sjukhuset, skolan, kommunen eller det egna företaget och som lever vanliga, skötsamma liv.

Den som på allvar vill komma till rätta med integration och brottslighet behöver se till att människor inte hamnar i utanförskap. Det löses inte genom en flytt utan genom förslag som en snabbare asylprocess, bättre språkundervisning och samhällsintroduktion från dag ett, inträdesjobb för att människor snabbare ska komma i arbete, stärkt utbildning för nyanlända barn, satsningar på skola, elevhälsa och socialtjänst. Därtill en tillgänglig och förstärkt polis och rättskedja för att kraftfullt och effektivt hantera den brottslighet som finns.

Annons

Grunden i vårt system måste vara alla människors lika värde, rätt och skyldigheter. Oavsett var vi kommer från eller var vi bor. Att som Ygeman ställa olika grupper av människor mot varandra är kontraproduktivt och rent av farligt. Det skapar motsättningar och misstänkliggör. Socialdemokraterna i Östersund behöver svara på hur de ser på Ygemans utspel och hur och var de ser att förslaget skulle kunna komma att tillämpas i vår kommun?

Effie Kourlos, kommunalråd Centerpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan