Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Fyll städer och byar med ätliga växter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vad tror du om fruktträd på Stortorget i Östersund?

Bild: Ingmar Reslegård

Annons

I en tid när den globala matförsörjningen är hotad av höga energi- och bränslepriser, brist på konstgödning, jorderosion, hetta och vattenbrist, blir det ännu viktigare med lokal matproduktion. Istället för prydnadsträd i städer och byar, borde dessa fyllas med ätliga frukt- och nötträd, bärbuskar, örter och andra perenna ätliga växter! Skörden borde vara gratis att plocka för alla och kommunen skulle kunna använda sina lokaler för frysar, torkar och konservering, att hyras ut till medborgarna. Visserligen skulle kommunen få mer arbete med matproduktion, men det skulle kunna ge viktig sysselsättning till arbetslösa i en robotiserad värld. Finns det hinder för denna utveckling? Vissa aktörer kommer att invända mot att kommunen engagerar sig i konkurrerande verksamhet och kommunen tycker kanske att de inte har tillräcklig kompetens eller arbetskraft. Men ska sådana invändningar verkligen stoppa ett förslag som har så många fördelar? Kan vi börja tänka annorlunda? I Köpenhamn finns betydligt mer ätliga växter och till och med parker med odlingar av frukt och nötträd som medborgarna kan plocka. Låt oss bli ett föregångsland inom detta område.

Christer Nylander

Annons

Annons

Till toppen av sidan