Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
S: Vi vill tacka Yran - nu börjar valrörelsen på riktigt!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Niklas Daoson och Katarina Nyberg Finn var flitiga debattörer under stråketveckan och på SOSSESCENEN.

Annons

Storsjöyran - äntligen blev den av. Efterlängtad av många och med ett sådant fantastiskt innehåll. Det står utom all tvivel att det finns en inneboende kraft i besöksnäringen, festivaler och kultur.

Vi möts, vi samtalar, vi gläds, vi blir mentalt påverkade, utmanade och trivs. Det blir dessutom uppenbart vilken kraft kulturen och musiken har för att påverka samhället och oss människor - detta håller oss levande och öppna. Tack President Röse för dina bevingade ord om jämställdhet och människors lika värde! I grunden handlar det helt enkelt om att samhället hålls öppet och demokratin värnas genom fritt kulturutövande.

Annons

Annons

Därför vill vi tacka Yran, inte enbart för all musik och kultur utan också för att man välkomnat oss partier till området för att öppet kunna möta människor kring just samtal om demokrati och viktiga politiska frågor.

Vi höll seminarier varje dag med olika aktuella teman. Hur skolan måste stärkas med fler vuxna; elevvärdar, kuratorer och socialpedagoger för att lärarna ska få vara lärare och för att studiero och kunskap ska växa. Vi diskuterade hur Östersund kan utvecklas genom fler detaljplaner för bostäder, hur akut kompetensförsörjningen är i både det offentliga som hos företagen. Hur infrastrukturen måste förbättras med bra tågtrafik, Inlandsbanan, och underhållna vägar. Vi pratade även om behovet av mer inkludering för medborgarna inom LSS och att vi ska ta fram ökade resurser till äldreomsorgen. Vi samtalade dessutom om kulturens plats i samhället, bättre förutsättningar för kulturskolan och en rask dialog om kulturhus.

Vår egen sossescen besöktes också av flera härliga musiker!

Vi socialdemokrater kommer mer än gärna tillbaka som en del i arbetet med öppenhet, demokrati och hållbar samhällsutveckling vid nästa Yra. Yran bidrar med ett inkluderande bemötande, där alla kan känna sig välkommen, vilket förhoppningsvis smittar av sig på hela länet och på vårt Östersund.

Annons

Det har varit fantastiskt att få vara en del av Yran och allt roligt som levererats dessa underbara dagar. Nu uppmanar vi er alla att engagera er i valrörelsen och fortsätta bidra till ett fint samtalsklimat!

Socialdemokraterna i Östersund genom:

Rosi Hoffer

Robert Uitto

Anton Waara

Annons

Annons

Till toppen av sidan