Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Låt forskning ta plats i politiken

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Forskning och innovation är avgörande för vår framtid. Ändå lyser de forskningspolitiska frågorna med sin frånvaro i debatten inför valet. Det är både märkligt och oroväckande.

För att vi ska klara digitalisering, klimatomställning och kommande pandemier krävs kunskap, och det finns en tydlig koppling mellan forskning, tillväxt och välstånd.

Men dåliga arbetsvillkor inom högskolan hämmar forskningen, visar en enkät som Naturvetarna gjort. Våra forskarmedlemmar vittnar om otrygga anställningar, låga löner och svårigheter att kombinera arbete och familj.

Annons

Annons

Framgångsrik forskning bygger på stabilitet och kontinuitet. Det behövs mer medel till forskning. Fler unga som intresserar sig för naturvetenskap och ser forskning som en möjlig karriär. Mer samverkan mellan högskola och näringsliv. Vi måste också välkomna utländska forskare som vill bidra med sin expertis i Sverige. Dessutom måste vi se till att forskningsresultat kommer till nytta i samhället.

Under våren har vi mött representanter för forskningsintensiva företag, lärosäten och samtliga riksdagspartier för att ta del av deras bild av vad som krävs för att vi ska ha en naturvetenskaplig forskning i världsklass.

Till vår glädje verkar det finnas stor samstämmighet både när det gäller vikten av naturvetenskaplig forskning för en hållbar samhällsutveckling och vilka åtgärder som behövs för att vi ska fortsätta vara en innovationsnation att räkna med. Nu gäller det att gå från ord till handling!

Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan