Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Socialdemokraterna i Östersund går emot sig själva

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kollektivtrafiken i Östersund ska ledas om. Foto: Lars Ljungmark

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Oppositionen i Östersund tycker att kommunen satsar för mycket på kollektivtrafiken. En något uppseendeväckande hållning från socialdemokraterna som historiskt hållit kollektivtrafiken högt.

När Socialdemokraterna i Östersund nu går emot Östersundslänken så går de inte bara emot en utveckling av kollektivtrafiken, utan också mot sig själva. I den överenskommelse som Alliansen gjorde med socialdemokraterna om att utveckla Gustav III:s torg var just busstrafiken en av de två viktiga frågor som förtydligades på socialdemokraternas uttryckliga önskan. Nu vill de uppenbarligen sänka projektet som blev resultatet.

Östersundslänken är ett projekt som pågått sedan 2019 med full insyn från alla politiska partier i såväl kommunen som regionen. Den resulterade i en överenskommelse mellan region och kommun som inget politiskt parti opponerat sig emot. I botten finns en trafikutredning från konsultbolaget Ramböll som sedan validerats av regionens experter.

Annons

Annons

Tanken är ett bygga en busstrafik som ger bättre knytning mellan järnväg och buss, som ger bättre flöden och övergångar som har sina angöringspunkter där folk byter buss. En kollektivtrafik som håller när staden växer till 75 000 innevånare under de kommande åren och som ökar det hållbara resandet för ett fossilfritt 2030. En målsättning vi trodde vi delade med socialdemokraterna.

Att Östersundslänken ska genomföras med kostnadskontroll är en självklarhet, och så kommer det naturligtvis att bli. De kostnadsberäkningar som föreligger ska fördjupas och kontrolleras i varje steg vi tar och en politisk styrgrupp med ansvar för budget tillsätts. Men att av en stundens ingivelse stoppa det viktigaste projektet inom kollektivtrafiken i Östersund är direkt ansvarslöst.

Kollektivtrafiken är en nyckel för tillgängligheten till stadskärnan, och ett villkor för att uppfylla våra mål när det gäller klimatomställningen. Den som vill stoppa projektet har därför rimligen ett ansvar att inte bara säga nej, utan att också tala om vad man vill göra i stället, och hur det alternativa projektet iså fall ska finansieras. Rimligen talar vi också då om en omstart som tar oss tillbaka tre år i tiden för projektering. Vi talar också om ett behov av att hantera de omläggningar av trafiken som sker inom ramen för projektet redan den 1 juli i år.

Annons

Socialdemokraterna i Östersund har nu gjort två utspel inför valet. De vill skära investeringsbudgeten för kommunen under de kommande åren, och de vill stoppa utvecklingen av kollektivtrafiken i Östersund. Alliansen har under de senaste tre åren satsat stora resurser för att bygga ifatt skolor, förskolor, vattenverk och annan viktig kommunal välfärd som socialdemokraterna inte klarade under sitt styre.

Är det åter till den filosofin socialdemokratin vill efter valet?

Effie Kourlos (C)

Pär Jönsson (M)

Stephen Jerand (KD)

Pär Löfstrand (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan