Annons

Annons

Annons

Annons

Brunflo

Läsartext
Nu kunde Brunflobygdens årsmöte genomföras

Detta är en läsartext.

Marianne Hjelmnér, Gunvor Jonsson och Lennart Jahrulf fick Spf-nål och blomma. Foto:

Annons

SPF Seniorerna Brunflobygdens årsmöte, som av olika anledningar hade flyttats framåt i tiden kunde nu genomföras.

Mötet inleddes även i år med en tyst minut för avlidna medlemmar och dikten, ”Droppen och Havet”, skriven av Inger Nilsson från Öd lästes. Arne Palmqvist spelade ”Vårlåt” skriven av Arvid Rönnqvist

Som ordförande för mötet valdes Alf Gunnmo.

Annons

Innan förhandlingarna började presenterade han sig och berättade om sin bakgrund och sitt akademiska yrkesliv, som började på universitet i Umeå och fortsatte som rektor vid Socialhögskolan, senare Högskolan i Östersund. Han medverkade till att sammanslagningen av Högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund blev Mitthögskolan. Senare, år 2005, fick Mitthögskolan status som universitet, Mittuniversitetet. Intressant att lyssna till och efter detta började förhandlingarna.

Annons

Årsmötet hade flyttats framåt i tiden och kunde nu genomföras.

Till sekreterare för mötet valdes Eva Söderström. Kallelse och dagordning fastställdes och mötet fortsatte med ekonomisk rapport och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021.

Som framgår av en del av verksamhetsberättelsen anordnades surströmmingsfest i augusti i Maragården. Underhållning var Birgers Döttrar, Ulla-Britta Johansson och Monica Lindegren.

Vid andra månadsmöten underhöll bland andra Patrik Zakrisson i Församlingsgården, Näs. Per-Olov Nystrand berättade om Brunkullamyren i Marieby. Sven-Erik Olsson sjöng och spelade i Sockenstugan i Ångsta.

Styrelsen består av ordförande Eva Söderström, vice ordförande Marianne Jonsson, sekreterare Marianne Hjelmnér. Övriga är Marit Borg, Ingvor Sahlin, Karl-Erik Björklund och Sigun Deivard. Egon Persson är kassör utom styrelsen.

Annons

Ordförande Alf Gunnmo gick igenom dagordningens återstående punkter och lämnade ordet fritt. Några frågor fanns inte och mötet avslutades.

Alf tackades för medverkan med blommor.

Våra medlemmar Marianne Hjelmnér, Gunvor Jonsson och Lennart Jahrulf hade fyllt 80 år och fick motta SPF-nålen och en blomma.

Arne Palmqvist underhöll med musik på dragspel innan det bjöds på goda smörgåsar och kaka som Marianne Jonsson med medhjälpare dukat fram.

Innan mötet slutade var det dags för dragning av lotteriet. Stellan Hansson delade ut många vinster till glada vinnare.

Eva Söderström

Annons

Annons

Till toppen av sidan