Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Läsartext
Försvarets tekniska officerare jubilerade

Detta är en läsartext.

Mötesdeltagarna samlade utanför Wångens wärdshus efter en förträfflig lunch. Foto: L-G Jönsson

Annons

Under tre dagar i maj genomförde kamratföreningen ”Försvarets tekniska officerare” (KamraToff) sitt årsmöte i Östersund. I samband med denna kamratträff genomfördes även föreningens 25-års jubileum.

Föreningen bildades 1997 vid dåvarande ”Arméns tekniska centrum” (ATC) av chefen överste Gustaf Ankarcrona. Initialt var föreningen avsedd för arméns tekniska officerare men efter försvarsmaktens förändring är föreningen nu en sammanslutning för alla tekniska officerare inom Försvarsmakten.

Annons

Annons

Ett 50-tal medlemmar från Kiruna till Helsingborg hade hörsammat föreningens kallelse. Äldste deltagaren, 89-år gammal, ankom med tåg från Varberg.

Förutom årsmöte och sedvanlig kamratmiddag innehöll programmet besök på Teknikland i Optand. KamraToff är en av initiativtagarna till ”Militärmuseiföreningen i Jämtland” (MilmusZ) och är således en av delägarna i denna museianläggning.

Lite försvarsupplysning hanns också med då chefen för Jämtlands fältjägargrupp genomförde en bra information om vad som händer och sker i vår region utifrån ett försvarsmaktsperspektiv. Deltagarna fick även en uppskattad information om pågående och kommande verksamhet vid Försvarets Materielverks (FMV) enhet i Östersund av ansvarig enhetschef.

Under programpunkten kultur & teknik genomfördes även besök på Hästnäringens Riksanläggning Wången och Hallströms nya industribyggnad i Åskorset.

Jan Nyström

Annons

Annons

Till toppen av sidan