Annons

Annons

Annons

Annons

Ope

Läsartext
Intressant kväll om gränser i skogen

Detta är en läsartext.

Krister Rubensson, Elin Frendin och Verner Kardin deltog i skogskvällen. Foto: Sture Björk

Annons

Norra Skog, Hans Jonsson och Brunflo-Marieby LRF-avdelning, Peter Kardin hade lockat 37 skogsägare till en intressant föreläsningskväll angående gränser i skogen.

Vid laga skiftena markerades gränserna med femstensrör, utliggare och visarstenar. Gränspunkt i myrmark markerades med träpåle.

Ett observandum är att gränsmarkeringarnas läge på marken har tolkningsföreträde före kartans redovisning. Därför är det viktigt att bevara och skydda befintliga gränsmärken.

Att skada eller förstöra gränsmärken är straffbart (fängelse högst fyra år) enligt brottsbarken.

Underhåll av fastighetsgränser är markägarens ansvar.

Lantmäterinestorn Krister Rubensson med rötter i Klövsjö, numera Brunflo/Svedje, som har en mycket bred bakgund från Gävle, Sveg, Östersund och fyra länder utanför EU kom med begrepp som ägostyrning, hemmansklyvning och avsöndring på tapeten. En avsöndring är en form av privat jorddelning och gränserna är därför inte att anse som lagligen bestämda.

Annons

Annons

Under praktikrundan visade Rubensson på den något högre hjärtstenen i mitten med fyra kringskolade stenar runtom. Lite längre bort fanns den mindre så kallade "visaren" som angav gränsen eller rågångens/skifteslinjens riktning.

Många intressanta frågor, som - hur ska man markera en rågång i skogsmark och på myrar ? Gränsen bör ha en bredd av 1,5-2 m. Röda plastkäppar och träpålar är lämpliga att använda för att förtydliga en gränssträckning.

Gamla hagrester, beståndsgränser och bläckningar på träd kan vara till hjälp för att lokalisera en gräns.

Hans Jonssons erfarenhet är att det kan finnas fel upp till 15 meter vid verklig gräns jämfört med ortofotokartan som man kan se i sin dator eller telefon när man är i skogen.

Fastighetskartan (gröna kartan) är framtagen av Lantmäteriet. Fastighetsgränserna i skogsmark är intolkade från laga skifteskartor. Någon inmätning med koordinater har inte skett. Därav de stora avvikelserna mellan karta och faktiskt läge på marken.

När det gäller den i dagligt tal "Gröna Kartan"(ekonomisk karta över Sverige) ligger ansvaret hos Lantmäteriet.

Foto från Hillsand före och efter "rågångsarbete" med Elin Frendin. Elins finger pekar på "visarstenen". På bilden till vänster är stenen täckt av mossa. Foto: Sture Björk

Annons

Norra skogs Elin Frendin, nu med placering i Gällö, gjorde under sin utbildning ett examensarbete med tankeväckande fotografier före och efter fastställande av rågångar vilket framgår av bifogad bild från Hillsand.

Det moderna skogsbruket finns också med i bilden när det gäller att leta fram "stenrösen".

Under kvällen redovisade åldermannen/före detta bonden Verner Kardin hur gränserna i Optand ändrats under 1800- och 1900-talen. Trots en del frågetecken finns det goda kunskaper i ämnet "rågångar" inte minst hos Norra Skogs medarbetare.

Sture Björk

Annons

Annons

Till toppen av sidan