Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Dags för reflektion i Regionen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Oskar Knutsson, läkare Region Jämtland Härjedalen.

Bild: Malin Moberg

Annons

För arton år sedan besökte en känd journalist min arbetsgivare, då Sveriges största sjukvårdsbyråkrati. Han beskrev att organisationen hade en uppblåst självbild och kallade den ”korrupt”. Hyrpersonal var redan då ”ett fruktansvärt underbetyg åt arbetsgivaren” och dåvarande landstinget ”kanske skapar lika många sjukfall som det avhjälper”. Ansvariga utan kontakt med verkligheten, liksom en tung överbyggnad som skapade dokument innehållande ”ömsom banaliteter, ömsom rent önsketänkande och ett abstrakt mumbo-jumbo däremellan” fanns redan då. ”Skingra byråkraterna och använd pengarna till vården!” var budskapet, som mig veterligen ingen lyssnat till.

Partier och individer har bytts ut men mycket är sig likt. Häromåret påstod en regionpolitiker att personalen på Östersunds sjukhus hade en ”osund intern kultur”. Det är visserligen sant att toppstyrning och en belastad arbetsmiljö inte främjar en sund kultur. Goda relationer är eftersträvansvärda och alla individer har ett eget ansvar. Att se andras brister är uppenbarligen lättare än att se sina egna. Numera borde det vara uppenbart för de flesta att det finns en osund intern kultur inom regionledningen. Att försämra undersköterskors och sjuksköterskors arbetstidsavtal kommer gå till historien som bland det dummaste som genomdrivits i en pandemi.

Annons

Annons

Nu behöver vi betala fantasisummor för hyrpersonal. Samtidigt som den personal som slutat, eller de som är på väg att sluta, hittills inte erbjudits någonting. Den tidigare tjänstemannaledningen avgång var absolut nödvändig, tyvärr fick de med sig alldeles för mycket skattepengar och slapp dessutom åtal för tjänstefel. De hade länge den politiska ledningens ”fulla förtroende”. Med sin nuvarande funktionsnivå är regionpolitiken en belastning för sjukvården och medborgarna.

Intresseorganisationen SKR (som inte lyder under offentlighetsprincipen) kan också förbli ett hinder.

Med en underdimensionerad och överbelastad primärvård, samt en slutenvård med lika många vårdplatser per capita som Indien (på grund av förvärvad personalbrist), går det tyvärr inte erbjuda god och patientsäker sjukvård. Vi är många som kämpar för att kompensera för sjukvårdens låga organisatoriska kompetens men det finns tyvärr patienter som dött i onödan. En del av sjukvårdens problematik beror på systemfel, sen kan ju naturligtvis ansvariga fortsätta skylla på andra. Men för att komma vidare krävs, som vår nya högsta tjänsteman sagt men ännu inte gjort, att vi är transparenta och lär av misstag. Människors överlevnad har alltid varit beroende av vår förmåga att samarbeta, vilket borde gälla även politik där alla goda krafter verkligen behövs. En platt organisation med ett närvarande ledarskap, där sjukvårdens professionella involveras och prioriteras, krävs om vi ska kunna hjälpa våra patienter. Det som inte skapar ett mervärde för kärnverksamheten eller befolkningen behöver vi sluta med. Alla som förväntar sig hjälp när de blir sjuka borde bry sig.

Oskar Knutsson, Region Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan