Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Centerns Ceniorgrupp fick information från regionen

Detta är en läsartext.

På bilden ser vi Christine Persson, Malin Bergman, Thord Wickzell och Astrid Furborg vid Ceniorgruppens besök hos Centerns regionledning. Foto: Per Söderberg

Annons

Så blev det möjligt att genomföra en fysisk träff för Centerns Ceniorgrupp med Centerns regionledning. Regionstyrelsens ordförande, Malin Bergman, och tredje vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Christine Persson, tog emot gruppen och gav en fyllig information om regionens politiska organisation och personalorganisation. Intressanta uppgifter lämnades om krisberedskapsläget med anledning av flyktingarna från Ukrainakriget.

Annons

Annons

Det var många uppgifter som åhörarna fick ta del av:

• Budgetläget - hur det gigantiska underskottet klarats av.

• Vårdkön.

• Utveckling av ”Nära vård”.

• Sjukfrånvaro - endast 5 procent.

• Inhyrd personal

Frågor ställdes, bland annat om vikten av bra ledare och Norges organisation av sjukvården.

Kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar och gruppen frågade om orsaken till att bussarna inte trafikerar den nya bron i Lit som snart funnits i drygt två år?

Den kostade 130 miljoner kronor och inför invigningen framhöll Elise Ryder Wikén: Det är bra att den nya bron nu står klar och ger en säkrare passage än tidigare för alla typer av trafikanter, sa Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden för Region Jämtland Härjedalen.

Ceniorgruppens ledare Per Söderberg överlämnade blommor till Malin Bergman som för en kort tid sedan tillträdde rollen som regionstyrelsens ordförande.

Nästa träff blir den 14 juni då den nya brandstationen i Brunflo kommer att få besök. Den 16 augusti blir det besök hos Trangia och Trångsvikens Chark.

På bilden ser vi Christine Persson, Malin Bergman, Thord Wickzell och Astrid Furborg vid Ceniorgruppens besök hos Centerns regionledning. Foto Per Söderberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan