Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
2000 arter är hotade

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Arkivbild.

Annons

Ur ett internationellt perspektiv har tyvärr Sverige en liten andel skyddad skog. Tyvärr så har den starkt omvandlade skogen bidragit till att drygt 2000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag enligt WWF. Det finns dock ljus i mörkret skogsbolaget Sveaskog gör en storsatsning på att restaurera våtmarker. Denna satsningen är viktig både ur klimat synpunkt och för att rädda de hotade arternas livsmiljöer.

Annons

Annons

Skogsbruket står idag inför en rad utmaningar och det gäller att de stora skogsbolagen förstår att de har ett stort ansvar att stoppa temperaturhöjningen på jorden. Här spelar varje träd en roll, genom sin förmåga att fånga upp den farliga koldioxiden.

Ibland kommer det upp kritik av Vetenskapens världs programserie ”Slaget om skogen”.

Det var tre inslag som var missvisande och strider mot kravet på saklighet. Granskningsnämnden ansåg att Vetenskapens världs programserie som helhet gav viktiga perspektiv i skogsdebatten.

Hoppas innerligt att många ser en svensk naturdokumentär från 2017 som heter ” Sista skörden”.

En mycket tänkvärd dokumentär som tar upp hur vi människor utarmar vår matjord. Planetens jordar som är en förutsättning för vår överlevnad.

En skogsägare som bryr sig om framtidens klimat

Annons

Annons

Till toppen av sidan