Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Läsartext
Krokoms Byförening redovisade omfattande verksamhet

Detta är en läsartext.

Krokoms Byförening har arrangerat sitt årsmöte. Här ser vi, från vänster, föreningens ordförande Carina Grahn Hellberg, mötesordförande Olof Wallgren och Göte Norlander, som antecknade. Foto: David Grahn Hällberg

Annons

Även Krokoms Byförening har kunnat genomföra sitt senarelagda årsmöte under våren på Magneten i Krokom. Det är nu 18 år sedan föreningen bildades. Trots pandemi fram till sommaren i fjol kunde man till hösten starta en omfattande verksamhet. Två välbesökta lovaktiviteter med korvgrill, lekar och spel i Björkparken kunde genomföras innan skolstart.

Ett stort engagemang har byföreningen bistått med vid tillskapandet av förenings- och fritidsgården Smedjan. Först inreddes södra delarna i huset då resterande utrymmen måste användes av tillfälliga förskolor med mera. Sedan blev det snabba ryck då man fick flytta till västra ändan, då lokalerna slutgiltigt skulle byggas om för LSS-verksamhet. Det har nu genomförts och fritidsgård, mötes- och föreningsverksamhet tillsammans med LSS kan nu samsas i huset. En slöjdklubb för unga, ihop med Rädda Barnen och Rödöns hembygdsförening, kunde startas under hösten och den fortsätter nu under våren.

Annons

Annons

Ett stort intresse har också varit kommunens översiktsplanering och hur man tänker utveckla orten. Ett större välbesökt informationsmöte med diskussioner kunde under hösten ordnas med ansvariga politiker och chefstjänstemän under parollen ”bygga och bo”.

Stort antal bord och bänkar sätts ut under sommaren runt Krokom för både fikaplatser och för utpust om man till exempel vill gå i de uppmärkta motionsslingorna runt samhället. En hel del både stort och smått sker under hela året till nytta för orten. Kulturkvällar finns även med i verksamhetsberättelsen.

Under våren har fem dagträffar genomförts med film, musik och intressanta föredrag. Nu siktar man på att kunna genomföra både vårmarknad 28 maj, nationaldags- och midsommarfirande och att på nytt kunna genomföra Krokomsdagen den 27 augusti.

Styrelsen består av Carina Grahn Hellberg ordförande, Peter Grundström, Anneth Nyqvist, Leif Tjernström, Lena Eriksson, Pär Eliasson och Göte Norlander. Ersättare är Maud Nygaard, Berndt Söderholm och Abdul Rahman Khalaf.

Vid årsmötet spelade Birka-eleverna Sofia Kronlund och Jonathan Jansson trevlig samlingsmusik. Mötesordförande var Olof Wallgren, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Först informerade han översiktligt om läget i kommunen. Under en timmas tid kunde sedan frågor och svar bollas med varandra.

En stark vilja hos Krokomsborna är att mera utveckling måste till inom många olika områden. Berör hyresbostäder, trygghetsboenden, städning och utemiljö, rimliga lokaler för service och handel med mera. Det är en ambition att dialogen och diskussionerna fortsätter framöver. Det är också möjligt då planeringen fortsatt pågår.

Göte Norlander

Annons

Annons

Till toppen av sidan