Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Till Anna-Caren Sätherberg (S) – är fjällen en gemensam resurs och ett gemensamt intresse?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bästa Anna-Caren,

Precis som du så bor vi i Jämtland och vill inte heller bo någon annanstans. Precis som du anser vi att förutsättningarna för att kunna bo i glesbygd ska vara så bra som möjligt så att fler väljer att bo kvar och att fler väljer att flytta in till vårt vackra län. Som den jämte du är så är du säkert också medveten om hur djupt rotat intresset för jakten, fisket och det aktiva friluftslivet på fjället är hos många jämtar och härjedalingar. För många av oss är också de intressena den största anledningen till att vi bor där vi bor.

Därför är det som nu sker i den pågående utredningen om en ny Rennäringslag något som vi ser på med stor oro. Om samebyarna ges ensamrätt att upplåta jakten och fisket på all statligt ägd mark riskerar många att stängas ute.

Annons

Vi oroas även över det diskussionsklimat som råder i många media i den här frågan. Tyvärr har debatten hittills i stor utsträckning varit ganska hätsk från både delar av jägarkåren och från vissa samer och det är enligt vår uppfattning den sämsta vägen att gå då det riskerar att försvåra möjligheterna till samförståndslösningar vilket vi uppfattar att merparten av oss vill ha. Vi som lever här har i alla tider levt sida vid sida med rennäringen och det har mestadels fungerat genom ömsesidig respekt och öppen dialog mellan alla. Det skulle därför vara olyckligt om riksdagen väljer att gå på en linje som riskerar att köra in kilar och skapa osämja mellan grannar, vänner och kollegor. Vi som tillsammans skapar det samhälle där vi lever.

Annons

De senaste trettio åren har Länsstyrelserna i respektive län upplåtit jakten på statens mark på likvärdiga villkor för alla svenskar. Möjligheten till fiske på samma marker har funnits sedan 60-talet. En hantering som oftast har skapat en förutsägbarhet som förenklat för de som vill vistas på fjället. Utfallet i Högsta domstolen för två år sedan gav Girjas sameby i Norrbotten ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sin sameby utifrån urminnes hävd. De har därefter valt att enbart upplåta jakten och fisket till de som är folkbokförda i Norrbotten. Skulle detsamma ske i övriga samebyar så kommer det innebära att endast de som är folkbokförda i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Dalarna kommer att kunna fiska eller jaga på fjället, detta trots att det är mark som ägs av oss gemensamt via staten. För Jämtland som län innebär det dessutom risker för bolag som är verksamma inom besöksnäringen med ett minskat kundunderlag som kan äventyra verksamheten. Framför allt de som tillhandahåller guidetjänster inom jakt och fiske men även boende och butiker. Inom Girjas område har det här redan blivit verklighet.

Annons

Den samiska befolkningen har som urfolk ett skydd och deras historia, kultur och näring ska skyddas. Detta är vi helt eniga om men utredningen väcker ändå en del frågor. Har inte alla människor rätt till sin kultur och historia? Vi tycker det och därför hoppas vi att det blir ett utfall av den här utredningen som ser till det samhälle vi lever i idag och där hela den svenska befolkningen, oavsett vem man är, fortsatt ska ha möjlighet att bedriva sina intressen i de svenska fjällen. Det är för oss en självklarhet att vi kan dela på de enorma ytor vi pratar om. Med respekt och hänsyn för varandra så måste vi kunna samsas på gemensamma marker även i framtiden. Vi uppmanar er att besluta om ett system som är transparent, förutsägbart samt hållbart i många år framåt för alla svenskar.

Nedre Norra Fågelhundsklubben Arbetsgruppen för fjälljakten

Vägen framåt. Privat bild

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan