Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Vi säkrar upp framtidens bränsle

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En ny biogasanläggning ska byggas i Gräfsåsen.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Lokalproducerat bränsle som räcker till 70 bussar som kör 40 000 mil årligen. Så mycket biogas kan tillverkas i den nya biogasanläggningen som ska byggas i Gräfsåsen. Alla länets kommuner står bakom satsningen som ska vara klar våren 2025. För att lyckas behöver vi hjälp från alla företag och invånare i vårt län.

Med tanke på världsläget är det viktigare än någonsin att vi kan börja tillverka eget bränsle. Lokalproducerad biogas är en god start för att på längre sikt minska vårt beroende av andra länder. Vi behöver minska användandet av olja, och det pågår ofta diskussioner om elen kommer att räcka. För att hushålla med våra framtida resurser är en mix av energislag nödvändig, och där är biogas en viktig del.

Annons

Genom att producera biogas skapar vi ett lokalt kretslopp där matavfall från hushållen och substrat, råvara till biogas, från exempelvis lantbruk och slakterier blir fordonsbränsle och biogödsel. På så vis säkrar vi upp delar av framtidens bränsleförsörjning - samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser. Utsläppen beräknas minska med så mycket som 90-98 procent för biogas från avfall enligt Biogasens prestanda, Energigas Sverige.

Annons

Det finns alltså många goda argument för egenproducerad biogas och det känns klokt att länets kommuner redan för ett år sedan tog beslut om en gemensam biogasanläggning.

Vad händer nu? Jo, ett biogasbolag är under bildande och i dagsläget drivs arbetet i projektform. Medarbetarna i projektet skriver avsiktsförklaringar och för dialog med olika företag som kan leverera den mängd substrat vi behöver i framtiden. Vi beräknar att första spadtaget på bygget i Gräfsåsen tas under tredje kvartalet 2023. Våren 2025 ska anläggningen vara redo för produktion. Investeringen är på 276 miljoner kronor och finansieras till 45 procent av Naturvårdsverket inom ramen för klimatklivet.

Just nu förbereds också rutiner hos de kommuner i länet som ännu inte samlar in matavfall från privatpersoner. Härjedalen och Berg har inlett insamling på försök, vilket varit lyckat. Även Bräcke och Ragunda står i startgroparna.

Om vi ska lyckas krävs mycket matavfall och substrat, totalt drygt 34 000 ton ”råvara” för att producera de cirka 27 GWh per år som planeras. Det kräver leveranser från många företag, men också ett engagemang från våra invånare. Av varje påse matavfall kan vi göra biogas som räcker i fyra kilometer för en vanlig personbil. Det är en svindlande tanke – att en påse kaffesump och gamla bananskal kan driva en bil nästan en halv mil.

Annons

Annons

Den närproducerade biogasen kan användas som drivmedel till personbilar, bussar och lastbilar. Men fördelarna är fler. Av det som blir över efter produktionen av biogas tillverkar vi dessutom biogödsel till jordbruket, att spridas ut på länets åkrar. På så vis sluter vi cirkeln. Lokalt producerat biogödsel som ger ökad växtkraft i Jämtlands län.

Magnus Andersson, styrelseordförande för Biogasbolaget under bildande

Katarina Nyberg Finn, vice styrelseordförande

Substrat är det tekniska ordet för råvara till biogas. Det kan bestå av avfall från lantbruk, slakterier, fiskodlingar och andra företag som hanterar organiskt avfall. Från privatpersoner består substratet av matavfall.

Annons

Annons

Till toppen av sidan